Zaznacz stronę

INFORMACJA
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI
OD DNIA 18.01.2021 R.,
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZYWRACANIA NAUKI STACJONARNEJ I FUNKCJONOWANIA KLAS I-III W PLACÓWCE
OD DNIA 18.01.2021 R.

„Dziewczynka z zapałkami”

Opłata za obiady w stołówce szkolnej grudzień 2020 r.

16x5,20 = 83,20 zł

płatne do 31.12.2020 r.

Informacja dla rodziców uczniów klas I-V  uczestniczących w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021.

Informacje dotyczące ubezpieczenia COMPENSA

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 1 września 2020 r.

INFORMACJA
DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI UŻYCZENIA UCZNIOM/NAUCZYCIELOM  SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO – LAPTOPÓW DO KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA
Z DNIA 04.06.2020 R.

Informacja
Dyrektora szkoły w Tuliszkowie
w sprawie zwrotów książek i podręczników  do biblioteki szkolnej w roku szkolnyM 2019/2020

Informacja
Dyrektora szkoły w związku z egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

INFORMACJA
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE ODNOŚNIE PLANOWANEGO UMOŻLIWIENIA KONSULTACJI UCZNIOM KLAS IV – VIII W PLACÓWCE OD DNIA 08.06.2020 r.

INFORMACJA
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE ODNOŚNIE PLANOWANEGO UMOŻLIWIENIA KONSULTACJI UCZNIOM KLAS IV – VIII W PLACÓWCE OD DNIA 01.06.2020 r.
INFORMACJA
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE ODNOŚNIE PLANOWANEGO PRZYWRACANIA FUNKCJONOWANIA KLAS I-III W PLACÓWCE OD DNIA 25.05.2020 r.

Komentarz Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie do informacji zamieszczonej w dniu 07.05.2020 r. na stronie iturek.net

Informacja Dyrektora szkoły w sprawie uruchomienia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkole z dnia 6 maja 2020 r.

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY ODNOŚNIE PRZYWRACANIA FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PLACÓWCE OD DNIA 06.05.2020r.

Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca kontynuacji nauczania zdalnego w okresie 25.03 – 08.04.2020 r.

Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty 2020.

INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE
ORGANIZACJI PRACY I NAUKI PODCZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE

PRACA ZDALNA Z UCZNIEM W CZASIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH

Informacje

 

p

Dyrektor lub jego zastępca przyjmują skargi i wnioski w poniedziałki od godz. 14:30 do 15:30 i środy od 10:00 do 11:00

Aktualności

 

Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej

Tradycje Bożego Narodzenia w naszych domach związane są z uroczystą wieczerzą wigilijną, dzieleniem się opłatkiem, śpiewaniem kolęd, ubieraniem choinki, jasełkami, a także uczestnictwem w Pasterce - Mszy Świętej o północy, rozpoczynającej  25 grudnia - Dzień Bożego...

czytaj dalej

Apel Bożonarodzeniowy

Tegoroczna uroczystość z okazji Świąt Bożego Narodzenia została przygotowana przez uczęszczających do szkoły uczniów klas 0a i 0b oraz uczniów, którzy, pracując zdalnie w domu, wzięli udział w II Przeglądzie Twórczości Bożonarodzeniowej i przesłali drogą elektroniczną...

czytaj dalej

MIKOŁAJKI 2020 W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Mikołajki to niezwykły dzień w życiu wszystkich dzieci – każde ma nadzieję na jakiś upominek od Mikołaja. W dn. 07 grudnia 2020 dzieci z oddziałów przedszkolnych SP w Tuliszkowie z niecierpliwością oczekiwały na przybycie niezwykłego gościa. Przed południem zjawił się...

czytaj dalej

Turniej mikołajkowy

Nauczyciele wychowania fizycznego zaprosili uczniów klas 4-8 wraz z wychowawcami do udziału w nietypowym turnieju mikołajkowym. Każda klasa wraz z wychowawcą w poniedziałek 7 grudnia na godzinie wychowawczej rozwiązała quiz sportowy, a na lekcjach wychowania...

czytaj dalej

Kilka ciekawostek o smoku…

Kilka ciekawostek o smoku…   Biblioteka szkolna zachęca do wysłuchania wykładu „ Smok – historia prawdziwa”     Poznański Festiwal Nauki i Sztuki Poznański Festiwal Nauki i Sztuki to akademickie wydarzenie popularyzujące naukę i sztukę. Naukowcy z trzech...

czytaj dalej

E-dziennik

Microsoft Teams

BIP

Liczba uczniów