W dniu 14.09.2015 roku podczas godziny wychowawczej przeprowadzono wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wyniki wyborów ogłoszono 15.09.2015 roku podczas zebrania SU, na którym nastąpiło ukonstytuowanie SU. Przewodniczącą SU w roku szkolnym 2015/2016 została uczennica...

czytaj dalej