Zaznacz stronę

Szkolny Klub Wolontariatu

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

  Podstawa prawna :

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21;
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

 

 Skład Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 • opiekunowie Klubu: Ewa Jasińska, Iwona Bartczak, Agnieszka Naglewska, Małgorzata Kurzawińska i Aneta Urbaniak;
 • lider Klubu: Joanna Zamiatowska;
 • członkowie Klubu – uczniowie szkoły kl. V – VIII SP i  III G.

 

Cele:

 • włączanie młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego;
 • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
 • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
 • kształtowanie postaw prospołecznych;
 • rozwijanie empatii, zrozumienia;
 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
 • prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.

Prawa wolontariusza:

 • zgłasza własne propozycje i podejmuje inicjatywy;
 • jest wspierany przez koordynatora, opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu;
 • jest informowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.

 Obowiązki wolontariusza:

 • przedstawienie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie;
 • systematyczne uczestnictwo w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i pracach SKW;
 • właściwe zachowanie w szkole i poza nią.

 

Harmonogram działań Szkolnego Klubu Wolontariatu

 

Zaplanowane działania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Promocja idei wolontariatu i Klubu

– wykonanie gazetki ściennej,

– zamieszczanie informacji dotyczących  
  działalności Klubu na stronie internetowej  

  szkoły.

 

II półrocze

Bieżąca działalność organizacyjna

– spotkanie organizacyjne,

– opracowanie harmonogramu działań,

– nabór nowych członków.

 

luty

 

 

 

Prowadzenie spotkań               i szkoleń dla wolontariuszy

Przeprowadzenie zajęć tematycznych dla wolontariuszy:

Wolontariat w naszej szkole.

– Chcę pomagać – co to znaczy wolontariat?

Nie jestem sam – działamy w grupie.

– Warto wiedzieć –one potrzebują pomocy!  

  (współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych  

  Zwierząt w Turku).

– Trash Tag Challenge Tuliszków
   porządkowanie lasu przy szkole.

w  ramach spotkań Klubu

II półrocze

Akcje charytatywne

– zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt,

– zbiórka nakrętek.

 

II półrocze

Wspieranie ciekawych inicjatyw, działań edukacyjnych

– Czytamy maluchom – czytanie bajek,

– wolontariat w świetlicy szkolnej.

II półrocze

Współpraca ze szkolnymi i lokalnymi organizacjami

– wykonanie ozdób wielkanocnych dla dzieci  
  ze Szpitala w Turku.

kwiecień

Propagowanie ciekawych form spędzania czasu wolnego – imprezy integracyjne

Dzień Seniora,

– Spotkanie profilaktyczne – Bezpieczne wakacje!

 

marzec

czerwiec

 

 

Pamiętamy! 2021

Pamiętamy! 2021

W październiku członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie przyłączyli się do wielu akcji, których celem jest pamięć o ludziach zasłużonych dla małej i dużej ojczyzny. W ramach akcji Szkoła pamięta organizowanej...

Akcja charytatywna „Podaj łapkę” 2021

Akcja charytatywna „Podaj łapkę” 2021

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w pomoc zwierzętom i wsparli Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Turku. W ramach akcji Podaj łapkę zbierano karmę, koce, ręczniki, zabawki, obroże. Zgromadzone w szkole dary przekazano do schroniska dn.16...

Jesienne spotkanie

Jesienne spotkanie

Dnia 22 października 2021 r. odbyło się „Jesienne spotkanie” zorganizowane przez Szkolny Klub Wolontariatu dla emerytowanych nauczycieli oraz  pracowników niepedagogicznych naszej szkoły.  W holu zaaranżowano  kawiarenkę, w której serwowano ciasto oraz gorące napoje....

Kartka dla Amelki

Kartka dla Amelki

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji  „Kartka dla Amelki” zorganizowanej przez Szkolny Klub Wolontariatu. Akcja trwała do poniedziałku 22 marca 2021 r. Z okazji 13. urodzin Amelki walczącej z chorobą nowotworową przygotowano 30 kartek.  Mamy nadzieję, że...

Spotkanie z wolontariuszem

Spotkanie z wolontariuszem

Dn. 17.02.2020 r. odbyło się spotkanie z wolontariuszem p. Krzysztofem Zielińskim działającym w konińskiej fundacji Podaj dalej im. doktora Piotra Janaszka. Uczniowie, należący do Szkolnego Klubu Wolontariatu, dowiedzieli się, iż w fundacji realizowanych jest wiele...

Przedświąteczna wizyta na Oddziale Dziecięcym w Turku

Przedświąteczna wizyta na Oddziale Dziecięcym w Turku

Dnia 09.12.2019 roku opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu odwiedzili chore dzieci przebywające na Oddziale Dziecięcym Szpitala w Turku. Przekazali drobne upominki wykonane własnoręcznie przez uczniów Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

05 grudnia 2019r. od rana wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie pakowali prezenty dla rodziny wybranej w ramach akcji Szlachetna Paczka. Przygotowali dla Bartosza i jego Mamy 38 paczek.  Zbiórka trwała od  18 listopada do 05 grudnia. Cała społeczność...

Nurtów mijania nie zatrzymasz…

Nurtów mijania nie zatrzymasz…

29 października 2019 r. mieszkańcy miasta i okolic uczestniczyli w szóstym spotkaniu z cyklu Nurtów mijania nie zatrzymasz… W Kaplicy na Cmentarzu Parafialnym w Tuliszkowie społeczność szkolna w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej wspominała bohaterów tamtych...

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Szkoła pamiętaSzkoła Podstawowa w Tuliszkowie przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła pamięta, w ramach której uczniowie – przedstawiciele Szkolnego Klubu Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego porządkowali groby osób zasłużonych dla Tuliszkowa i...

Spotkanie z weterynarzem

Spotkanie z weterynarzem

08 października 2019 r., w ramach obchodów Światowego Dnia Zwierząt, w świetlicy SP odbyło się spotkanie z lekarzem weterynarii – p. Janiną Heine,  w którym uczestniczyli uczniowie klas 0-III i V. Jego celem było poznanie pracy weterynarza oraz pogłębienie wiedzy na...

Skip to content