Zaznacz stronę

„Bądź bezpieczny na drodze”

           „Bądź bezpieczny na drodze” pod takim hasłem w dniu 13.06.2019r.   odbył się apel z udziałem przedstawiciela Policji, pana aspiranta Mariusza Gadomskiego.
Uczniowie klas IVa i IVb przedstawili w formie inscenizacji i piosenek tematykę zagrożeń wynikających z niebezpiecznego zachowania dzieci oraz przypomnieli zasady bezpiecznego zachowania na drodze.
Pan policjant mówił o zagrożeniach, które mogą zdarzyć się każdego dnia w miejscach, w których dzieci przebywają najczęściej, takich jak: szkoła, droga do szkoły, dom.
Jednym z głównych celów było kształtowanie postaw i nawyków zapewniających bezpieczeństwo dzieci na drodze oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach.