Zaznacz stronę

„Bezpieczne ferie” – spotkanie z policjantem

24 stycznia naszą szkołę odwiedził policjant – dzielnicowy Patryk Piaskowski, pracujący na co dzień w Komisariacie Policji w Tuliszkowie. Przypomniał  uczniom o bezpiecznym spędzaniu ferii zimowych. Zwrócił uwagę na zagrożenia jakie niosą ze sobą nieprzemyślane zabawy na śniegu i lodzie. Uwrażliwił młodzież na racjonalne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego.

Spotkanie zorganizowały panie pedagog w osobach Bożena Jasiakiewicz, Marta Jaskólska.