Zaznacz stronę

Bieg po zdrowie

Uczniowie klasy 4a przez kilka tygodni realizowali założenia PROGRAMU EDUKACJI ZDROWOTNEJ pt. „BIEG PO ZDROWIE”. Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

Celem tego programu jest:

  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.

 Program został zrealizowany w postaci 6 lekcji tematycznych, a działania podjęto w ramach godziny wychowawczej i zebrania z rodzicami. Zajęcia przeprowadzono przy użyciu zróżnicowanych metod aktywizujących,  które dostosowano do wieku uczniów. W ramach programu uczniowie dowiedzieli się między innymi, jaki jest skład dymu papierosowego. Informacja ta wywołała ogromne zdziwienie dzieci, a niektóre nazwy substancji i ich zastosowanie wręcz je przeraziły. Podczas zajęć uczniowie liczyli również koszty finansowe, jakie generuje palenie papierosów, ponieważ obliczyli kwotę tygodniowych i miesięcznych wydatków na zakup papierosów. Poznali także sumę, którą Polacy wydali na papierosy w 2015 r. – było to aż 26 780 000 000 zł, co wywołało ogromne zdziwienie uczestników programu. Niektórzy uczniowie nie mogli tego zrozumieć i zastanawiali się, co innego można kupić za tak olbrzymią kwotę pieniędzy?

Realizując założenia programu, uczniowie przyswajali wiedzę na temat zapobiegania paleniu papierosów zarówno obecnie, jak i w przyszłości, Poznali, co to jest asertywność oraz dowiedzieli się, jak trudno oprzeć się namowom innych i samodzielnie podejmować odpowiedzialne decyzje. Część założeń programu uczniowie realizowali podczas nauczania zdalnego. W domu rysowali plakaty, opracowali krzyżówki i odpowiadali na pytania. Ciekawym wyzwaniem okazało się opracowanie memów i tworzenie antyreklam dla palenia papierosów.

Dzięki programowi antytytoniowej edukacji zdrowotnej uczniowie uczyli się asertywności nie tylko w zakresie uzależnień. Forma prowadzonych zajęć sprzyjała nabyciu umiejętności, które warto stosować w wielu różnych sytuacjach życia codziennego. Na zakończenie realizacji programu przeprowadzono wśród uczniów ankietę ewaluacyjną.

Istotnym elementem realizacji zadań tego projektu było zaangażowanie do współpracy nie tylko wychowawcy, ale także pań pedagog, psycholog oraz rodziców. Współpraca rodzica z dzieckiem, ich wzajemne relacje oraz dawanie dobrego przykładu przez dorosłych ma ogromny wpływ na kształtowanie postaw prozdrowotnych młodego człowieka, a profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze szkoły.