Zaznacz stronę

Logopeda mgr Ewa Jasińska

  

 Ukończone studia :

 – nauczanie początkowe z logopedią- licencjat

 – nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym – magister

 – logopedia – studia podyplomowe

 – oligofrenopedagogika – studia podyplomowe

 – diagnoza i terapia pedagogiczna – studia podyplomowe

 

Godziny pracy : 

Poniedziałek 8.00 – 15.30 – przerwa 8.50 – 10.50 

Wtorek 8.00 – 15.30 – przerwa 10.50 -12.50 

Środa 8.00 – 15.30 

Czwartek 8.00 -15.30 – przerwa 9.50 – 13.40 

Piątek 8.00 – 9.50

  

Logopeda to specjalista, który prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej. To osoba, która zajmuje się korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem motoryki aparatu mowy, profilaktyką i likwidowaniem zaburzeń komunikacji językowej uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie (różnego rodzaju czynnikami patologicznymi), stymulacją mowy opóźnionej, a także rehabilitacją mowy po wypadkach i urazach (nauczaniem mowy w wypadku jej braku lub utraty). Może on pracować z osobami jąkającymi się, niesłyszącymi, upośledzonymi, chorymi psychicznie, mającymi trudności w pisaniu i czytaniu.

 

Zakres obowiązków: 

1. Przeprowadzenie badań   wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów w tym mowy głośnej i pisma. 
2. Diagnozowanie logopedyczne.
3. Prowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci u których stwierdzono wady.
4. Prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
5. Stosowanie różnego rodzaju zabaw i ćwiczeń dla wyeliminowania urazów związanych z trudnościami w pisaniu i czytaniu.
6. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym otoczeniem ucznia, pedagogizacja rodziców.
7. Prowadzenie pogadanek na temat wady wymowy, wykonywania ćwiczeń w domu i kontrola ich wykonania. Konsultacje z rodzicami zmierzające do pokazów ćwiczeń i rozmów.   
8. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.
9. Rozmowy na temat uczniów uczęszczających na zajęcia, ich postępów lub ich braku

 

 

Skip to content