Zaznacz stronę

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców stanowią :

  • Joanna Macudzińska – Przewodnicząca
  • Aldona Poprawska – zastępca Przewodniczącej
  • Kinga Wojciechowska – Sekretarz
  • Grażyna Przybyła – Tomaszewska – Skarbnik

Komisję rewizyjną tworzą :

  • Joanna Durkiewicz – Przewodnicząca
  • Anna Moksik – członek
  • Magdalena Pilarz – członek