Zaznacz stronę

  Przydział sal na spotkania z rodzicami w dniu 20.09.2018 r.

  Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie

 

L.p.

Oddział / Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Sala lekcyjna

Godzina 16:30 – oddziały „0” i klasy I-VI szkoły podstawowej – w hali sportowej spotkanie organizacyjne dla rodziców w ramach programu INTJO, następnie spotkania z wychowawcą w wyznaczonych salach lekcyjnych.

1.

0 a

p. Anna Torzecka

104 SP

2.

0 b

p. Bogumiła Urbanowicz

102 SP

3.

I a

p. Romualda Majer

121 SP

4.

I b

p. Ewa Bartczak

118 SP

5.

I c

p. Alina Górska

Z-33 SP

6.

I d

p. Dorota Műnch-Bangrowska

117 SP

7.

II a

p. Aneta Małolepsza

202 SP

8.

II b

p. Stefania Wieczorek

201 SP

9.

II c

p. Dorota Fulara

107 SP

10.

II d

p. Iwona Nawrocka – Zakolska

120 SP

11.

III a

p. Katarzyna Szczap

203 SP

12.

III b

p. Małgorzata Kruczkowska

Z-26 SP

13.

IV a

p. Barbara Ratajczyk

009 SP

14.

IV b

p. Malwina Sroczyńska

010 SP

15.

IV c

p. Beata Żarna

013 SP

16.

IV d

p. Ewa Klimczak-Macudzińska

101 SP

17.

IV e

p. Magdalena Berlińska

023 SP

18.

V a

p. Joanna Tabaka

011 SP

19.

V b

p. Anna Thiel

112 G

20.

V c

p. Ewelina Maćkowska

022 SP

21.

V d

p. Magdalena Połatyńska

114 G

22.

V e

p. Mariola Kuśmierkiewicz

103 G

23.

VI a

p. Alicja Miklaszewska

Z-27 SP

24.

VI b

p. Małgorzata Kurzawińska

Z-01 G

25.

VI c

p. Ewa Antoniewicz

Z-02 G

Godzina 17:00 – klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum

26.

VII a

p. Marcin Kuśmierek

106 G

27.

VII b

p. Mirosława Puszcz – Majda

Z-09 G

28.

VII c

p. Sylwia Zielińska – Sikora

Z-04 G

29.

VIII a

p. Dorota Kordylewska

116 G

30.

VIII  b

p. Krystyna Małolepsza

105 G

31.

VIII c

p. Aneta Urbaniak

Z-03 G

32.

III a G

p. Grażyna Boczula

113 G

33.

III b G

p. Marcin Pilarski

107 G

 

O godzinie 19.00 w świetlicy w szkole podstawowej odbędzie się spotkanie przedstawicieli poszczególnych klas oddelegowanych do pracy w Radzie Rodziców.

Skip to content