Zaznacz stronę

Przydział sal na spotkania z wychowawcami w dniu 21.11.2017 r.

O godzinie 16:30 w sali gimnastycznej w szkole podstawowej odbędzie się spotkanie ogólne z rodzicami, po którym około godziny 17:00 odbędą się spotkania  z wychowawcą zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.

 

L.p. Oddział / Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Sala lekcyjna
1. 0 a

 

Ustalono inny termin spotkania z rodzicami

2. 0 b
3. 0 c
4. I a p. Aneta Małolepsza 202 SP
5. I b p. Stefania Wieczorek 201 SP
6. I c p. Dorota Fulara 107 SP
7. I d p. Iwona Nawrocka-Zakolska 120 SP
8. II a p. Katarzyna Szczap 203 SP
9. II b p. Małgorzata Kurzawińska Z-26 SP
10. III a p. Ewa Bartczak 118 SP
11. III b p. Alina Nowak 121 SP
12. III c p. Dorota Műnch – Bangrowska 117 SP
13. III d p. Małgorzata Wągiel 101 SP
14. III e p. Bogumiła Urbanowicz 023 SP
15. IV a p. Joanna Tabaka 011 SP
16. IV b p. Anna Thiel 013 SP
17. IV c p. Ewelina Maćkowska 009 SP
18. IV d p. Magdalena Połatyńska Z-27 SP
19. IV e p. Mariola Kuśmierkiewicz 010 SP
20. V a p. Alicja Miklaszewska 022 SP
21. V b p. Małgorzata Kurzawińska Z-01 G
22. V c p. Ewa Antoniewicz Z-02 G
23. VI a p. Bożena Szczap 112 G
24. VI b p. Mirosława Puszcz-Majda Z-09 G
25. VI c p. Sylwia Zielińska – Sikora Z-04 G
26. VII a p. Dorota Kordylewska 116 G
27. VII  b p. Krystyna Małolepsza 105 G
28. VII c p. Aneta Urbaniak 114 G
29. II a G p. Grażyna Boczula 113 G
30. II b G p. Marcin Pilarski 107 G
31. III a G p. Malwina Sroczyńska 103 G
32. III b G p. Ewa Klimczak – Macudzińska 106 G
33. III c G p.  Barbara Ratajczyk Z-03 G