Zaznacz stronę

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCA EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY
PRZEPROWADZANYCH W DNIACH 16 -18.06.2020 r.

 

Szanowni Rodzice oraz uczniowie klas VIII!

W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 oraz przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie informuje,  że w dniach 16 – 18.06.2020 r. egzamin dla większości uczniów będzie odbywał się w hali sportowej.

Wejście uczniów poszczególnych klas będzie odbywać się w trzech punktach, które zostaną oznaczone cyframi:

  • cyfra „1” – dla klasy VIII A – wejście boczne do hali sportowej od strony Ulicy Leśnej (drzwi przy parkingu od strony lasu)
  • cyfra „2” – dla klasy VIII B – wejście główne do hali sportowej;
  • cyfra „3” – dla klasy VIII C – wejście główne do budynku gimnazjum a następnie łącznikiem na halę sportową;

 

Każdy uczeń przychodzi wyposażony obowiązkowo w:

  1. środki ochrony osobistej – maseczka i rękawiczki jednorazowe;
  2. niezbędne przybory piśmienne w zależności od typu egzaminu tj. długopis z czarnym wkładem, gumka, ołówek, linijka – nie ma możliwości pożyczania przyborów od innych uczniów;
  3. legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający dane osobowe ucznia;
  4. wypełnione oświadczenie / zgodę dotyczące kwarantanny/ izolacji i pomiaru temperatury – do pobrania na stronie internetowej szkoły umieszczonej w bieżącej informacji Dyrektora;
  5. środki higieniczne – paczka chusteczek higienicznych.
  6. własną 0,5 l. butelkę wody;

Ponad to, obowiązuje zakaz przynoszenia przez zdających zbędnych rzeczy, natomiast torba podręczna oraz telefon uczeń pakuje we worek jednorazowy / reklamówkę / folia z naklejoną kartką : imię i nazwisko ucznia i klasa np.: Jak Kowalski – VIII A. Tak spakowane rzeczy podręczne ucznia zostaną odebrane przed wejściem do hali sportowej przez pracownika obsługi szkoły i ich zwrot nastąpi po zakończonym egzaminie.

Poza tym, przed wejściem na egzamin zostanie dokonany pomiar temperatury i dezynfekcja rąk u uczniów.

Dla uczniów o niepokojących symptomach chorobowych jest przygotowane pomieszczenie izolacji, w którym uczeń pod nadzorem wyznaczonego nauczyciela będzie oczekiwał na przyjazd rodzica / opiekuna prawnego.

Wszystkie powyższe wytyczne uczniowie muszą przestrzegać w dniach egzaminu.

WAŻNE!!!

Proszę rodziców i przystępujących do egzaminu uczniów o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej załącznikami:

Z poważaniem, Dyrekcja Szkoły.