Zaznacz stronę

Filmy

Dla zobrazowania wydarzeń związanych  z dziejami  naszej szkoły kręcimy krótkie filmy.

 

Hrabina Anna Zamoyska z plenipotentem.

Stara szkoła

Niemcy w Szkole Podstawowej – jesień 1939 roku.