Zaznacz stronę

LET’S MEET AMERICAN & BRITISH CULTURE – STEP 2

LET’S MEET AMERICAN & BRITISH CULTURE – STEP 2

(Spotkania z amerykańską i brytyjską kulturą – krok 2)

W poniedziałek 18.12.2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z native speakerem w ramach innowacji „Let’s Meet American and British Culture”, w którym uczestniczyli także uczniowie (wraz z opiekunami) z zaprzyjaźnionych szkół w Grzymiszewie i w Słodkowie. Tym razem w naszej placówce gościł Mr Jose Rodriguez, który mieszka i pracuje
w Nowym Jorku.

Spotkanie rozpoczęło się słodkim poczęstunkiem dla uczniów, po czym głos zabrał zaproszony gość. Pan Rodriguez najpierw powiedział kilka słów o sobie, a następnie zaprezentował najbardziej znane miejsca i obiekty w Nowym Jorku. Oprócz podania informacji, które można znaleźć w różnych dostępnych źródłach gość barwnie i żywo opowiadał o mieście, w którym się urodził i wychował dodając osobiste doświadczenia oraz wrażenia
związane z życiem w metropolii. W trakcie swojej prelekcji zadawał pytania uczniom na temat prezentowanych miejsc i starał się, aby jego opowieść nie była monologiem, ale rozmową ze słuchaczami. Na końcu swojego wystąpienia w kilku słowach opowiedział o świętowaniu Bożego Narodzenia w USA. Po prezentacji, w trakcie swobodnych pytań do gościa, trzy mieszane zespoły uczniowskie złożone z przedstawicieli każdej ze szkół uczestniczącej
w spotkaniu wzięły udział w krótkim konkursie o Nowym Jorku. Najlepsza drużyna w składzie: Patryk Kaczmarczyk (kl. III c gim Tuliszków), Julia Dembowska (Grzymiszew) oraz Zuzanna Kwiatkowska (Słodków) otrzymała drobne nagrody w postaci magnesów przedstawiających Nowy Jork. Na końcu spotkania uczniowie zrobili sobie wspólne zdjęcie z zaproszonym gościem.