Zaznacz stronę

Opłata za obiady
wrzesień - 67,60 zł

płatne do 25.09.2020 r.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 1 września 2020 r.

Rozkład jazdy autokarów dnia 1.09.2020 r.

Informacje dla rodziców i uczniów dotyczące organizacji roku szkolnego 2020-2021

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021, które kupują rodzice dla dziecka we własnym zakresie.

Informacja Dyrektora szkoły w sprawie funkcjonowania i oferty OHP w Turku.

INFORMACJA
DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI UŻYCZENIA UCZNIOM/NAUCZYCIELOM  SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO – LAPTOPÓW DO KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA
Z DNIA 04.06.2020 R.

Informacja
Dyrektora szkoły w Tuliszkowie
w sprawie zwrotów książek i podręczników  do biblioteki szkolnej w roku szkolnyM 2019/2020

Informacja
Dyrektora szkoły w związku z egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

INFORMACJA
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE ODNOŚNIE PLANOWANEGO UMOŻLIWIENIA KONSULTACJI UCZNIOM KLAS IV – VIII W PLACÓWCE OD DNIA 08.06.2020 r.

INFORMACJA
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE ODNOŚNIE PLANOWANEGO UMOŻLIWIENIA KONSULTACJI UCZNIOM KLAS IV – VIII W PLACÓWCE OD DNIA 01.06.2020 r.
INFORMACJA
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE ODNOŚNIE PLANOWANEGO PRZYWRACANIA FUNKCJONOWANIA KLAS I-III W PLACÓWCE OD DNIA 25.05.2020 r.

Komentarz Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie do informacji zamieszczonej w dniu 07.05.2020 r. na stronie iturek.net

Informacja Dyrektora szkoły w sprawie uruchomienia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkole z dnia 6 maja 2020 r.

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY ODNOŚNIE PRZYWRACANIA FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PLACÓWCE OD DNIA 06.05.2020r.

Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca kontynuacji nauczania zdalnego w okresie 25.03 – 08.04.2020 r.

Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty 2020.

INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE
ORGANIZACJI PRACY I NAUKI PODCZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE

PRACA ZDALNA Z UCZNIEM W CZASIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH

Informacje

 

p

Dyrektor lub jego zastępca przyjmują skargi i wnioski w poniedziałki od godz. 14:30 do 15:30 i środy od 10:00 do 11:00

Aktualności

 

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w naszej szkole

W środę 6 czerwca 2018 roku dzieci z Przedszkola im. Kubusia Puchatka odwiedziły Szkołę Podstawową w Tuliszkowie. Celem wizyty było bliższe poznanie szkoły, do której dzieci będą uczęszczały po wakacjach. Nasi przyszli podopieczni zostali bardzo miło powitani przez...

czytaj dalej

Wycieczka do Ceramilandii

Dnia 29.05.2018 r. odbyła się wycieczka do Wrzącej do Ceramilandii. Uczestniczyły w niej dzieci z oddziałów przedszkolnych 0 A, 0 B, 0 C, pod opieką Elżbiety Wojciechowskiej, Macieja Pieszaka, Aliny Górskiej oraz Anny Torzeckiej. Celem naszej wycieczki było zapoznanie...

czytaj dalej

Podróże kształcą!

Nauka w czasie wycieczki szkolnej? Czy to możliwe? Okazało się, że uczniowie klas VI b i VI c, którzy brali udział w wycieczce szkolnej do Warszawy, z wypiekami na twarzach chłonęli wiedzę w Centrum Nauki Kopernik obserwując i uczestnicząc w rozmaitych doświadczeniach...

czytaj dalej

Dzień mamy 2018

28 maja 2018 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Matki. Uroczystość tę przygotowali uczniowie klas III a i III e  pod kierunkiem  wychowawczyń  p. Ewy Bartczak i p. Bogumiły Urbanowicz. Występ rozpoczął się montażem słowno-muzycznym tematycznie związanym z...

czytaj dalej

XX Rajd Ekologiczno Przyrodniczy Orli Staw 2018

12.05.2018r. odbył się na terenie szkoły w Mycielinie XX Rajd Ekologiczno Przyrodniczy Orli Staw 2018 zorganizowany przez Związek Komunalny Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu. Celem rajdu było: - rozwój edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, -...

czytaj dalej

Laurka dla biblioteki

Z okazji przypadającego 8 maja Dnia Bibliotekarza i Bibliotek biblioteka szkolna zorganizowała konkurs plastyczny p/h  „ Laurka dla biblioteki”. Konkurs był skierowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I - III. Wzięło w nim udział 23 uczniów....

czytaj dalej

Powiatowa sesja ekologiczna

W dniu 26 kwietnia  2018 roku  uczniowie naszej szkoły z gimnazjum : Zuzanna Galor klasa 3 c, Anna Pudliszewka 3b oraz Karolina Tomczewska 3 b pod opieką nauczyciela biologii p. Joanny Tabaka wzięli udział w Powiatowej Sesji Ekologicznej organizowanej przez Zespół...

czytaj dalej

POZDRAWIAMY WSZYSTKIE MAMY!

Happening POZDRAWIAMY WSZYSTKIE MAMY! 25.05.2018r. uczniowie i nauczyciele zebrali się na płycie boiska szkolnego . Utworzyli ogromne serce i pozdrowili wszystkie Mamy z okazji zbliżającego się DNIA MATKI. Happening zorganizował Samorząd Uczniowski pod opieką pań:...

czytaj dalej

E-dziennik

BIP

Liczba uczniów