Zaznacz stronę

Informacja   Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie 
dotycząca czasowego zawieszenia zajęć w klasach I-VIII oraz zajęć stacjonarnych w oddziałach przedszkolnych  
w okresie: 30.11.2020 r. – 03.01.2021 r.

Wykaz opłat za obiady w stołówce szkolnej dla poszczególnych klas w listopadzie 2020 r.

oddziały "0" - 93,60 zł

Klasy I-III - 20,80 zł

Klasy IV-VIII - NIE WPŁACAJĄ


płatne do 10.11.2020 r.

14.10.2020 r. – DZIEŃ EDUKAJCI NARODOWEJ INFORMACJA DYREKTORA

Informacja dla rodziców uczniów klas I-V  uczestniczących w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021.

Informacje dotyczące ubezpieczenia COMPENSA

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 1 września 2020 r.

Rozkład jazdy autokarów dnia 1.09.2020 r.

Informacje dla rodziców i uczniów dotyczące organizacji roku szkolnego 2020-2021

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021, które kupują rodzice dla dziecka we własnym zakresie.

Informacja Dyrektora szkoły w sprawie funkcjonowania i oferty OHP w Turku.

INFORMACJA
DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI UŻYCZENIA UCZNIOM/NAUCZYCIELOM  SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO – LAPTOPÓW DO KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA
Z DNIA 04.06.2020 R.

Informacja
Dyrektora szkoły w Tuliszkowie
w sprawie zwrotów książek i podręczników  do biblioteki szkolnej w roku szkolnyM 2019/2020

Informacja
Dyrektora szkoły w związku z egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

INFORMACJA
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE ODNOŚNIE PLANOWANEGO UMOŻLIWIENIA KONSULTACJI UCZNIOM KLAS IV – VIII W PLACÓWCE OD DNIA 08.06.2020 r.

INFORMACJA
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE ODNOŚNIE PLANOWANEGO UMOŻLIWIENIA KONSULTACJI UCZNIOM KLAS IV – VIII W PLACÓWCE OD DNIA 01.06.2020 r.
INFORMACJA
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE ODNOŚNIE PLANOWANEGO PRZYWRACANIA FUNKCJONOWANIA KLAS I-III W PLACÓWCE OD DNIA 25.05.2020 r.

Komentarz Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie do informacji zamieszczonej w dniu 07.05.2020 r. na stronie iturek.net

Informacja Dyrektora szkoły w sprawie uruchomienia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkole z dnia 6 maja 2020 r.

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY ODNOŚNIE PRZYWRACANIA FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PLACÓWCE OD DNIA 06.05.2020r.

Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca kontynuacji nauczania zdalnego w okresie 25.03 – 08.04.2020 r.

Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty 2020.

INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE
ORGANIZACJI PRACY I NAUKI PODCZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE

PRACA ZDALNA Z UCZNIEM W CZASIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH

Informacje

 

p

Dyrektor lub jego zastępca przyjmują skargi i wnioski w poniedziałki od godz. 14:30 do 15:30 i środy od 10:00 do 11:00

Aktualności

 

DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

W dniu 21 marca 2016 roku uczniowie szkoły podstawowej powitali wiosnę. Zgodnie z tradycją spotkanie miało charakter prozdrowotny. Wspólna zabawę rozpoczęliśmy od prezentacji poszczególnych klas. Uczniowie klas IV-VI przygotowali zarówno ciekawe scenki tematyczne jak...

czytaj dalej

Wycieczka do Warszawy

Dnia 15 marca 2016r. wybraliśmy się na wycieczkę szkolną do Warszawy. W wyprawie tej udział brali uczniowie klasy czwartej, piątej i szóstej oraz nasi opiekunowie a także  nam pani przewodnik. Z Tuliszkowa wyjechaliśmy o godzinie 6:30 i jadąc wytyczoną wcześniej trasą...

czytaj dalej

Targi edukacyjno-zawodowe 2016 r.

9 marca 2016 r. w naszej szkole odbyły się targi edukacyjno-zawodowe. Uczniowie i ich rodzice mieli okazję zapoznać się z ofertą kształcenia szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tureckiego i konińskiego. Celem spotkania było przybliżenie przyszłym absolwentom tematu...

czytaj dalej

Dzień Babci i Dziadka 2016 r.

11 lutego 2016 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie z klasy II d i II e Szkoły Podstawowej pod opieką p. Katarzyny Deruckiej i p. Danuty Siepki przygotowali wiersze, piosenki i tańce dla swych babć i dziadków. Po...

czytaj dalej

Walentynki w Gimnazjum

15 lutego 2016 r. obchodziliśmy dzień św. Walentego. Po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć „ Walentynowy koncert życzeń ‘’ nadany  przez szkolny radiowęzeł. Życzenia oraz piosenki były wyrazem sympatii dla dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz...

czytaj dalej

Powstanie Styczniowe 2016 uroczysty apel

153 lata temu, 22 stycznia 1863 r. wybuchło Powstanie Styczniowe – zbrojny zryw Narodu Polskiego przeciw Imperium Rosyjskiemu. Swoim zasięgiem objęło tereny Królestwa Polskiego,Litwy oraz Ukrainy. Mimo porażki, pamięć o narodowowyzwoleńczym zrywie, była jednym z...

czytaj dalej

E-dziennik

Microsoft Teams

BIP

Liczba uczniów