Zaznacz stronę

„Piękna nasza Polska cała”

W dn. 29.11.2018 r. w Szkole Podstawowej w Tuliszkowie odbyła się uroczystość będąca podsumowaniem innowacji zatytułowanej „Piękna nasza Polska cała”, która była realizowana w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Polonezem w wykonaniu najstarszych uczniów rozpoczęła się pierwsza część występów. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny opiewający piękno polskiej przyrody oraz wyrażający uczucia patriotyczne wobec naszego kraju. Natomiast drugą część uroczystości przeznaczono na prezentację regionów Polski. Usłyszeliśmy zabawne dialogi  prowadzone w gwarze poznańskiej, śląskiej i góralskiej, zobaczyliśmy najpiękniejsze zakątki Polski, usłyszeliśmy piosenkę wykonaną po kaszubsku, a także mogliśmy podziwiać tańce narodowe: krakowiaka
i kujawiaka, które zaprezentowali młodsi uczniowie. Nie zapomniano o legendach polskich –uczniowie zainscenizowali historię Warszawskiej Syrenki, Smoka Wawelskiego i Lajkonika. Prezentacjom uczniów towarzyszyła wystawa pamiątek regionalnych oraz stoły z regionalnymi potrawami. Podziw publiczności wzbudził nie tylko poziom artystyczny prezentowanych tańców i scenek, barwne stroje i kolorowe dekoracje cieszyły oko. Poczęstunek zaserwowany na zakończenie prezentacji wzbudził aprobatę publiczności i usatysfakcjonował wszystkich widzów.

Inicjatorem innowacji była p. Krystyna Małolepsza, która zrealizowała to niezwykłe przedsięwzięcie wraz z dyrekcją szkoły (p. M. Puszcz-Majda i p. J. Gascon Carreno,) oraz zespołem nauczycieli: p. E. Antoniewicz, p. G. Boczula, p. K. Derucką, p. K. Drewniacką,
p. D. Fulara, p. D. Kordylewską, p. M. Kuśmierkiewicz, p. E. Maćkowską, p. B. Ratajczyk,
p. D. Siepka, p. K. Szczap, p. A. Thiel, p. J. Tabaka, p. S. Zielińską-Sikora, obsługą techniczną (p. T. Radecki, p. D. Hryniuk) i rodzicami uczniów, którzy bardzo aktywnie włączyli się w organizację imprezy (przygotowanie tradycyjnych potraw i strojów regionalnych).