Zaznacz stronę

Podaruj życie!

Pod takim hasłem 15 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej w Tuliszkowie po raz pierwszy zorganizowano akcję pobierania krwi.  Działaniom patronowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Zgłosiło się 50 kandydatów,  dawcami zostały   32 osoby. Zebrano 14 400 ml krwi. Niezły wynik! Wszystkim zainteresowanym pomocą, a szczególnie dawcom, serdeczne podziękowania składają inicjatorzy akcji: Dyrektor oraz Samorząd Uczniowski pod opieką p. Iwony Bartczak i p. Małgorzaty Kurzawińskiej. O porządek i bezpieczeństwo  dbali wolontariusze z klasy 5b, 3a i 3c  gimnazjum.