Zaznacz stronę

INFORMACJA

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI
OD DNIA 18.01.2021 r.,
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZYWRACANIA NAUKI STACJONARNEJ
I FUNKCJONOWANIA KLAS I-III W PLACÓWCE 
OD DNIA 18.01.2021 r.

 

Zgodnie z informacją Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia z dnia 11.01.2021r., oraz nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15.01.2021 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” Dyrekcja Szkoły informuje, że od poniedziałku tj. od 18 stycznia 2021 r.:

 1. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym;
 2. dzieci oddziałów przedszkolnych kontynuują naukę stacjonarną w ścisłym reżimie sanitarnym;
 3. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi konieczności kształcenia na terenie placówki.

Według wytycznych opublikowanych przez ME i N oraz GIS w dniu 11.01.2021r. (Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl) Dyrekcja Szkoły zdecydowała się na nowy przydział sal lekcyjnych dla poszczególnych klas I-III podczas nauki stacjonarnej z uwzględnieniem budynku A (budynek SP) oraz budynku B (budynek byłego gimnazjum). W związku z powyższym, na stronie internetowej szkoły: szkola-tuliszkow.pl, zamieszczona została stosowna informację dla rodziców oraz uczniów klas I-III dotycząca nowego przydziału sal lekcyjnych oraz przydziału właściwej drogi wejścia i wyjścia ze szkoły dla tych klas. Jednocześnie Dyrekcja Szkoły przypomina o tym, że:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy pamiętać o obowiązku dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego znajdującej się przy wejściu.
 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Dyrekcja Szkoły przypomina również, że w szkole obowiązują wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, co do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy przebywający na terenie placówki. W trosce o wspólne bezpieczeństwo należ zapoznać się z zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły procedurami oraz uwrażliwić uczniów na zawarte w nich informacje.

Ponadto Uczniowie klas VIII od dnia 25.01.2021 r., mają również możliwość uczestniczenia w konsultacjach nauczycielskich z wybranego przedmiotu na terenie placówki w grupach nie większych niż 5 osób, po wcześniejszym pobraniu deklaracji uczestnictwa ze strony internetowej szkoły, wypełnieniu i odesłaniu jej w formie elektronicznej na adres: pilarski.m@szkola-tuliszkow.pl, w terminie do 22.01.2020 r. do godziny 9.00. Na podstawie zebranych deklaracji zostanie przygotowany harmonogram konsultacji, który zostanie udostępniony zainteresowanym uczniom.

W związku z powyższymi informacjami i wytycznymi, Dyrekcja szkoły prosi o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Procedurami bezpieczeństwa mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującymi na terenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie – obowiązują od 1 września 2020 r.
 2. Nowym przydziałem sal lekcyjnych dla uczniów klas I-III SP od dnia 18.01.2020 r.
 3. Wytycznymi ME i N, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych z dnia 11.01.2021 r.
 4. Deklaracją dotycząca uczestnictwa uczniów klas VIII w konsultacjach na terenie Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie od dnia 25.01.2021r.
 5. Wytycznymi ME i N – Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach z dnia 14.01.2021 r.
 6. PKS TUREK – harmonogram dowozów od 18.01.2021 r.

z poważaniem, Dyrekcja Szkoły

Skip to content