Zaznacz stronę

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie w sprawie przywracania funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w placówce z dnia 6 maja 2020 r.

 

Dyrekcja szkoły informuje, że wznowione zajęcia w oddziałach przedszkolnych na terenie placówki od dnia 06.05.2020 r. będą kontynuowane w formule dobrowolności. Trwające nadal nauczanie zdalne (które odbyło się łącznie z dniem dzisiejszym) będzie kontynuowane do odwołania.

Zgodnie z „wytycznymi dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego” rekomendowanymi przez: Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczonych na stronach internetowych: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap,

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja,

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

dyrektor szkoły mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną prosi rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych o przemyślaną decyzję.

Wyjaśnienie: 

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą umieszczenia w dniu dzisiejszym tj. 06.05.2020 r. na stronie http://www.tuliszkow.pl/ sprostowania zamieszczonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w sprawie informacji udzielonych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie, informuję że:

  1. Decyzję o przywróceniu funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w naszej placówce mógł podjąć stosowny organ posiadający taką kompetencję, a więc tylko i wyłącznie organ prowadzący szkołę czyli Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków.
  2. W dniu 04.05.2020 r. odbyło się w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków spotkanie z udziałem: Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków, Dyrektorów wszystkich placówek oświatowych z obszaru Gminy Tuliszków, Kierownika Referatu Centrum Usług Wspólnych w sprawie ponownego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych od dnia 06.05.2020 r. Zmienność decyzji w tym dniu organu prowadzącego w osobie pana Burmistrza oraz potwierdzenie ostatecznej decyzji organu prowadzącego przez Kierownika Referatu Centrum Usług Wspólnych w wyżej wymienionej sprawie, skutkowało umieszczeniem takiej, a nie innej informacji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie na stronie internetowej szkoły dla rodziców/nauczycieli/pracowników placówki.
  3. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcami dokonał rozeznania wśród rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych, co do ilości zainteresowanych pobytem dziecka w szkole. Dlatego Dyrektor szkoły, podobnie jak pozostali Dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Tuliszków podczas spotkania z organem prowadzącym informował Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o ustalonym niewielkim zainteresowaniu rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych uruchomieniem zajęć w tych oddziałach na terenie szkoły, zwłaszcza w tak szczególnie trudnej i niepewnej obecnie sytuacji spowodowanej trwającym stanem epidemii COVID-19.
  4. Organ prowadzący podczas spotkania z Dyrektorami placówek oświatowych Gminy Tuliszków nie wprowadził żadnych kryteriów, co do możliwości korzystania przez dzieci z wychowania przedszkolnego, choć w sprostowaniu czytamy, że ta możliwość „adresowana jest przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania”. Stąd brak tego typu rozeznania wśród rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych ze strony dyrektora szkoły i wychowawców tychże oddziałów.
  5. Dyrektor szkoły nie zawarł w swojej zamieszczonej informacji do rodziców/nauczycieli/pracowników sformułowania o wyciąganiu konsekwencji wobec dzieci oddziałów przedszkolnych, o których również w sprostowaniu mówi pan Burmistrz.

W ocenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie to kolejna próba zdyskredytowania Dyrektora szkoły w przestrzeni opinii publicznej rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych uczęszczających do naszej placówki. Dyrektor szkoły samodzielnie nie podjąłby takiej decyzji narażającej nasze najmłodsze dzieci.

Zapewne dzisiejsze sprostowanie spowodowało niepotrzebne zamieszanie wśród rodziców, za co dyrekcja szkoły przeprasza. 

z poważaniem Mirosława Puszcz – Majda – dyrektor szkoły.

Skip to content