Zaznacz stronę

Spotkanie z radnym Rady Miejskiej w Tuliszkowie

14 lutego uczniowie klas VIII a i c gościli na lekcji wiedzy o społeczeństwie radnego Rady Miejskiej w Tuliszkowie p. Karola Zielińskiego, który w bardzo przystępny sposób przekazał im wiedzę o wyborze organów samorządu terytorialnego i ich kompetencjach. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca radnego,  skąd gmina czerpie dochody i jakie ma wydatki oraz jak mieszkańcy mogą wpływać na funkcjonowanie organów samorządowych. Ośmioklasiści  z uwagą słuchali p. Karola Zielińskiego. Zadawali mu również wiele pytań dotyczących np. budżetu obywatelskiego i planowanych inwestycji.
Spotkanie z radnym Rady Miejskiej w Tuliszkowie było dla uczniów prawdziwą lekcją wychowania obywatelskiego i patriotycznego.