Zaznacz stronę

Drodzy Rodzice,

w związku z przewidywanym od 8 kwietnia 2019 r. ogólnopolskim strajkiem nauczycieli, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie informuje, że z uwagi na bezpieczeństwo uczniów  w dniach 8 – 10 kwietnia 2019 r. wprowadza się zmiany w organizacji pracy szkoły. W tych dniach zwracamy się z prośbą o ewentualne zapewnienie  opieki dzieciom. Jedną z form może być powołanie się na usprawiedliwioną nieobecność w pracy ze względu na zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły do której dziecko uczęszcza. (§3.pkt.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, dziennik ust. z 2014r., poz.1632 ,)  Jednocześnie informujemy, że od 7 do 10.04.2019r. w naszej Parafii odbędą się Rekolekcje Wielkopostne, w związku z tym:

w przypadku strajku:

szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych. Odbędą się jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki w godzinach 8.00 – 13.10 (prosimy o informację zwrotną do wychowawcy klasy o takiej konieczności). Szkoła zapewnia przywóz poranny bez zmian, odwóz natomiast o godzinie 13.10. Dla dzieci i młodzieży biorącej udział w nabożeństwach rekolekcyjnych szkoła zapewnia przywóz na parking kościelny około godziny 10.45 i odwóz do domu około 13.10.

– w przypadku, kiedy do strajku nie dojdzie:

uczniowie w dniach od 8 do 10.04.2019r. przychodzą do szkoły i uczestniczą w skróconych zajęciach według harmonogramu, który prześlemy drogą elektroniczną na dziennik, natomiast po zakończonych zajęciach lekcyjnych około godziny 11.30 uczniowie mogą uczestniczyć w nabożeństwach rekolekcyjnych pozostając pod opieką rodziców lub udają się do domu zapewnionym odwozem.

W załączniku prosimy o wypełnienie oświadczenia dotyczącego opieki nad dzieckiem w trakcie trwania Rekolekcji, które będzie obowiązywało bez względu na strajk i przekazanie wychowawcy klasy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego na bieżąco będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustalonym kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 w dniach 10,11,12 oraz 15,16,17 kwietnia 2019 r. odbywać się będą egzaminy: gimnazjalny oraz ósmoklasisty. W przypadku strajku nauczycieli, dni te będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W przypadku, kiedy do strajku nie dojdzie uczniowie przychodzą do szkoły i uczestniczą w skróconych zajęciach według harmonogramu, który prześlemy drogą elektroniczną na dziennik.

 

 

 

Oświadczenie do pobrania