Zaznacz stronę

Dyrektor :  

Puszcz-Majda Mirosława

Wicedyrektorzy : 

Gascon Carreño Justyna

Pilarski Marcin

Lista nauczycieli

Lp Nazwisko Imię
1 Antoniewicz Ewa
2 Bartczak Ewa
3 Bartczak Iwona
4 Boczula Grażyna
5 Ciesielska Joanna
6 Darul Sylwia
7 Derucka Katarzyna
8 Drewniacka Katarzyna
9 Fulara Dorota
10 Gascon Carreño Justyna
11 Górska Alina
12 Grzelak-Kozłowska Monika
13 Jasiakiewicz Bożena
14 Jasińska Ewa
15 Jaskólska Marta
16 Klimczak-Macudzińska Ewa
17 Konieczka Ewa
18 Kordylewska Dorota
19 Król Krystyna
20 Kruczkowska Małgorzata
21 Kurzawińska Małgorzata
22 Kuśmierkiewicz Mariola
23 Kutkowska Elżbieta
24 Maćkowska Ewelina
25 Majer Romualda
26 Małolepsza Aneta
27 Małolepsza Krystyna
28 Marczewski Rafał
29 Miklaszewska Alicja
30 Mikołajczyk Jadwiga
31 Münch-Bangrowska Dorota
32 Naglewska Agnieszka
33 Nawrocka – Zakolska Iwona
34 Nejman Sylwia
35 Nowak Alina
36 Nowak Stanisław
37 Nowakowska Marta
38 Osajda Zbigniew
39 Pieszak Maciej
40 Pilarski Marcin
41 Połatyńska Magdalena
42 Puszcz-Majda Mirosława
43 Ratajczyk Barbara
44 Siepka Danuta
45 Sowała Piotr
46 Sroczyńska Malwina
47 Stefanowska Anna
48 Szczap Bożena
49 Szczap Katarzyna
50 Tabaka Joanna
51 Thiel Anna
52 Tomtała Katarzyna
53 Torzecka Anna
54 Urbaniak Aneta
55 Urbanowicz Bogumiła
56 Wasiak Joanna
57 Wągiel Małgorzata
58 Wełnicki Przemysław
59 Wieczorek Stefania
60 Wojciechowska Elżbieta
61 Wróbel Marta
62 Zajdel Mateusz
63 Zawadzka – Szymanowska Dorota
64 Zielińska-Sikora Sylwia
65 Żarna Beata