Zaznacz stronę

Świetlica jest czynna w godz. 7.30 – 16.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

 

Wychowawcy świetlicy:

mgr Katarzyna Derucka

mgr Agnieszka Naglewska

mgr Marcin Kuśmierek

W roku szkolnym 2019/2020 do świetlicy szkolnej uczęszcza ( zgodnie z kartą uczestnictwa dziecka) 60 dzieci.

W świetlicy odbywają się:

– zajęcia plastyczno – techniczne

– zabawy integracyjne

– gry i zabawy ogólnorozwojowe

– udzielana jest pomoc uczniom przy odrabianiu zadań domowych.

W ramach zajęć świetlicowych działa koło rękodzieła „Niteczka”

Świetlica szkolna sprawuje również opiekę nad dziećmi oczekującymi na odwóz i spożywającymi obiad.

 W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z klas 1-5 otrzymują mleko oraz warzywa i owoce.