Zaznacz stronę

 Świetlica jest czynna w godz. 7.30 – 16.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

Harmonogram

Wychowawcy świetlicy:

mgr Katarzyna Derucka

mgr Ewa Antoniewicz

mgr Mateusz Zajdel

mgr Romualda Majer

mgr Małgorzata Kruczkowska

mgr Ewa Bartczak

mgr Dorota Kordylewska

mgr Bożena Szczap

mgr Marcin Kuśmierek

W roku szkolnym 2018/2019 do świetlicy szkolnej uczęszcza ( zgodnie z kartą uczestnictwa dziecka) 94 dzieci.

W świetlicy odbywają się:

– zajęcia plastyczno – techniczne

– zabawy integracyjne

– gry i zabawy ogólnorozwojowe

– udzielana jest pomoc uczniom przy odrabianiu zadań domowych.

W ramach zajęć świetlicowych działa koło rękodzieła „Niteczka” oraz sekcjasportowa „Taneczno – sportowe wariacje świetlicowe”.

Świetlica szkolna sprawuje również opiekę nad dziećmi oczekującymi na odwóz i spożywającymi obiad.

 W roku szkolnym 2018/2019 dzieci z klas 1-5 otrzymują mleko oraz warzywa i owoce.