Zaznacz stronę

Święto Patrona Szkoły

„Żadne miejsce nie powinno być dla Ciebie milsze od Ojczyzny”

Cyceron

15 stycznia Uczniowie naszej szkoły, Dyrekcja oraz zaproszeni Goście spotkali się na uroczystym apelu upamiętniającym Patrona Szkoły  Podstawowej w Tuliszkowie – Powstańców 1863 r. Każdego roku jest to dzień wyjątkowy, w którym oddajemy hołd wszystkim, którzy poświęcili swoje życie w obronie Ojczyzny. Myślą przewodnią tegorocznego Dnia Patrona były słowa Cycerona Żadne miejsce nie powinno być dla Ciebie milsze od Ojczyzny.

W czasie apelu Uczniowie przypomnieli odwagę, bohaterstwo i oddanie Powstańców 1863 roku, których z Tuliszkowa według podań było około 40. Oprócz wierszy i pieśni patriotycznych zebrani obejrzeli również prezentację multimedialną ukazującą walkę powstańczą.

Wszyscy zebrani oddali cześć Powstańcom straconym na oczach mieszkańców Tuliszkowa w miejscu, gdzie dziś stoi gmach szkoły. Byli to: Ignacy Piotrowski, Józef Makowski i Marceli Wojciechowski. Prowadzący przypomnieli również o odwadze trzech dziewcząt: Teofili Kurzawińskiej, Hannie Klupińskiej i Oprządkiewiczównie, które na drugi dzień po egzekucji uformowały mogiły Powstańcom. Część artystyczną zakończyły słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, który powiedział: Rok 1863 dał wielkość nieznaną, wielkość cudu pracy, ogromu pracy zbiorowej, siły moralnej. I gdy raz jeszcze rzucam pytanie – wielkości, gdzie twoje imię – znajduję odpowiedź – wielkość narodu naszego w wielkiej epoce 1863 roku.

W dalszej części głos zabrała pani Dyrektor Mirosława Puszcz – Majda, która zwróciła uwagę zebranych na długą i bogatą historię szkoły w Tuliszkowie. Historię, która wielokrotnie była inspiracją do działania, do poznawania małej i dużej ojczyzny. Pani Dyrektor podkreśliła, że imię naszej szkoły jest zaszczytem, ale również obowiązkiem i zobowiązaniem do pielęgnowania pamięci o tych, którzy dokonali w swoim życiu wielkich czynów. Zwracając się do uczniów, pani Puszcz – Majda zachęcała, by żyć pięknie i mądrze, aby pamiętać, że w komercyjnym świecie blichtru i fleszy trzeba być odważnym i mądrym. Odważnym – by być wiernym wartościom uniwersalnym, na których warto wzorować się niezależnie od światopoglądu, statusu społecznego. Mądrym – by nie dać się zwieść temu co powierzchowne i nietrwałe, by nie ulec manipulacjom kultury masowej i środków przekazu.

Pani Dyrektor podziękowała występującym Uczniom z klas|: V c, VI b, VI c, VII a VII c, II b  gimnazjum i III b gimnazjum. oraz nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości: Ewie Konieczka, Ewie Klimczak – Macudzińskiej, Marioli Kuśmierkiewicz, Sylwii Zielińskiej – Sikora oraz Monice Grzelak – Kozłowskiej.

Na zakończenie uroczystości przed pomnikiem Powstańców złożono kwiaty i zapalno znicz.

Zdjęcia: Sylwia Zielińska-Sikora