Zaznacz stronę

„Tydzień karier”

W dniach od 5 do 8 marca w nasze szkole trwał „Tydzień karier”. Chętni uczniowie z klas III gimnazjum brali udział w indywidualnych spotkaniach z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koninie – p. Anetą Karmowską, p. Robertem Mijalskim. Celem tych rozmów było przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia oraz zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.

W dniu 8 marca w godzinach od 16.00 do 18.00 odbyły się „Targi edukacyjne”. gościliśmy w  naszej szkole przedstawicieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Turku, Konina i Kościelca. W targach wzięły udział następujące szkoły:

 

Zespół Szkół   Górniczo-Energetycznych  im. Stanisława Staszica  w Koninie

Zespół Szkół Rolniczych  Centrum Kształcenia Praktycznego w  Kaczkach Średnich

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych  im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Zespół Szkół Technicznych im. Gen .prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

w Koninie

Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. Stefana Batorego w Koninie

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie

I Liceum Ogólnokształcące   im. Tadeusza Kościuszki w Koninie

I Liceum Ogólnokształcące   im. Tadeusza Kościuszki w Turku

III Liceum Ogólnokształcące   im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie

II Liceum Ogólnokształcące   im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu

 

Celem spotkania było zapoznanie się uczniów klas II i III gimnazjum z ofertą edukacyjno-zawodową szkół średnich.

Koordynatorem i organizatorem Tygodnia karier w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie była pani pedagog Marta Jaskólska.