Zaznacz stronę

Upamiętnienie rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę

17 września 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie mogli obejrzeć wystawę upamiętniającą rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę oraz zapoznać się wydarzeniami z 1939 roku. Dramatyczne doświadczenia Polaków były omawiane na lekcjach historii. Za przygotowanie wystawy odpowiedzialne były: p. B. Ratajczyk- nauczyciel historii oraz nauczyciele bibliotekarze – M. Kurzawińska i A. Urbaniak.