Zaznacz stronę

Uroczyste obchody 80-lecia Szkoły

28 listopada 2017 roku zapisał się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych dni. Szkoła świętowała swój jubileusz, którego mottem  były słowa Christiana Schultza:

Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia. Kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi …

Uroczyste obchody 80-lecia Szkoły rozpoczęły się o godzinie 10.00 Mszą św. w Kościele pw. św. Wita w Tuliszkowie, w czasie której ksiądz proboszcz Stanisław Nowak poświęcił nowy Sztandar, który szkoła otrzymała od Urzędu Gminy  i Miasta Tuliszków. W nabożeństwie brali udział zaproszeni goście, Dyrekcja i nauczyciele, a także uczniowie naszej szkoły. Po Mszy św. delegacja uczniów złożyła kwiaty pod Pomnikiem Powstańców 1863 roku. Następnie wszyscy udali się do Hali Widowiskowo-Sportowej, aby uczestniczyć w dalszej części obchodów. Zaproszonych gości powitała Dyrektor Szkoły Podstawowej pani Mirosława Puszcz – Majda. Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków pan Grzegorz Ciesielski przekazał Sztandar szkole. Uczestnicy spotkania także mogli zapoznać się z historią szkoły podczas prezentacji filmowej przygotowanej pod kierunkiem: p. M. Kurzawińskiej, p. A. Urbaniak, p. E. Jasińskiej, p. A. Naglewskiej i p. I. Bartczak. Zostały wręczone nagrody Burmistrza. W ramach jubileuszu szkoły po raz pierwszy Dyrektor szkoły wręczyła odznakę honorową „Laur zasłużonych dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie” osobom, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej na rzecz środowiska szkolnego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju naszej placówki. Laur otrzymali: Grzegorz Ciesielski reprezentujący Gminę i Miasto Tuliszków, ks. Stanisław Nowak, Halina Wenc, Barbara Kozłowska, Mariola Kuśmierkiewicz, Ewa Bartczak, Zbigniew Osajda, Małgorzata Kurzawińska, Aneta Urbaniak, Krystyna Małolepsza. Nagrody otrzymali również uczniowie – laureaci konkursów poświęconych historii szkoły.

W czasie uroczystości głos zabrali także zaproszeni goście:

 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej pan Ryszard Bartosik,
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej pan Tomasz Nowak
 • Dyrektor CDN Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu, oddział  w Koninie pan Jarosław Jankowski,
 • Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, przewodnicząca Komisji Zdrowia  i Bezpieczeństwa Publicznego pani Anna Majda,
 • Marek Sawicki reprezentujący Posła na Sejm Rzeczypospolitej panią Paulinę Hennig – Kloskę,
 • Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Bartosza Jóźwiaka – pan Tomasz Godlewski,
 • Dyrektor Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Koninie – pan Akradiusz Chmielewski,
 • Starosta Powiatu Tureckiego pan Mariusz Seńko,
 • Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków pan Grzegorz Ciesielski,
 • Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział Tuliszków pani Bożena Grzelak,
 • Dyrektor szkoły w latach 1996 – 2015 pani Halina Wenc,
 • Przewodnicząca Stowarzyszenia „Forum Kobiet” w Tuliszkowie pani Jolanta Cicha,
 • Przewodnicząca Stowarzyszenia „Razem dla Dzieci” w Tuliszkowie – pani Kinga Grześkiewicz,
 • Prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego „Tulisia” w Tuliszkowie pan Szymon Kunicki,
 • Dyrektor Przedszkola w Tuliszkowie pani Marianna Skubiszewska.

Po uroczystości zebrani goście mogli zwiedzić budynek szkoły, powspominać i wpisać się do kroniki szkolnej.

zdjęcia: Sylwia Zielińska-Sikora

Skip to content