Zaznacz stronę

„Wolność jest w nas”

25 marca w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literacko-fotograficznego     ph. „Wolność jest w nas”

Gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie reprezentowała uczennica kl. IIIa Julia Wawrzyniak, która zdobyła II miejsce za wiersz pt. „Za wolność naszą”.

Opiekunem była p. Mariola Kuśmierkiewicz.