Zaznacz stronę

XX Dzień Papieski

Tegoroczny XX Dzień Papieski miał charakter wyjątkowy. Obchodziliśmy go bowiem w roku 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Dzień Papieski przypada co roku 16 października i związany jest z wyborem Karola Wojtyły na papieża, który później przyjmuje imię Jan Paweł II. Jednak w Kościele Katolickim wydarzenie to przenosi się na niedzielę poprzedzającą ten dzień.

Hasło Tegorocznego Dnia Papieskiego 2020 brzmiało „Totus Tuus” i jest blisko związane z Janem Pawłem II. Karol Wojtyła, będąc jeszcze księdzem wybrał to hasło na swoje biskupie zawołanie. Towarzyszyło mu ono aż do śmierci. „Totus Tuus” oznacza „Cały twój” i odnosi się do zawierzenia Bogu przez Maryję.

Tego dnia w całej Polsce trwała zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości, podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Także uczniowie klas siódmych pod opieką ks. Macieja Grabowskiego włączyli się w zbiórkę, przeprowadzając po każdej Mszy św. kwestę na ten cel. 

Program stypendialny to jedno z najważniejszych działań prowadzonych przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Co roku Fundacja przeznacza na stypendia 8 mln złotych. Obecnie dzięki hojności darczyńców wsparcie otrzymuje ponad 2000 młodych osób z całej Polski.

Skip to content