Zaznacz stronę

Informacja

Dyrektora szkoły dotycząca zakończenia roku szkolnego 2019-2020

w dniu 26.06.2020 r.

 

 

 

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie,

Z uwagi na panujące ograniczenia kontaktów bezpośrednich i obecną sytuację epidemiologiczną związaną z COVID – 19, w tym roku  nie odbędą się uroczyste akademie na Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020.

Wejście uczniów poszczególnych klas po odbiór świadectwa będzie odbywać się w siedmiu punktach, które zostaną oznaczone cyframi od 1 do 7. W załączeniu podajemy szczegółowy harmonogram rozdawania świadectw.

Niestety na teren budynku, na krótkie spotkanie z wychowawcą w klasach IV-VIII mogą wejść tylko uczniowie, natomiast dzieciom oddziałów przedszkolnych i uczniom klas I-III szkoły podstawowej może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun prawny.

Każdy uczeń lub dziecko/uczeń/rodzic przychodzi wyposażony obowiązkowo w środki ochrony osobistej tj. maseczka i rękawiczki jednorazowe.

Przed wejściem do budynku szkoły zostanie dokonany pomiar temperatury i dezynfekcja rąk u uczniów/rodziców. Poza tym należy ze sobą zabrać długopis.

W przypadku braku możliwości odebrania świadectwa w dniu 26.06.2020 r., można dokonać odbioru w innym terminie pracy szkoły.

Ze względów organizacyjnych istnieje możliwość skorzystania jedynie z porannego dowozu czyli dojeżdżające dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas VIII. Pozostali uczniowie przybywają do szkoły we własnym zakresie.

Harmonogram rozdawania świadectw

Z poważaniem Dyrekcja Szkoły.