Zaznacz stronę

ZUCH 2019 – edycja roczna

Konkursy zostały przeprowadzone w dniach 6-8 maja 2019 roku.

Ogólne zasady:

  1. Sprawdziany konkursowe dla klas I, II, III szkoły podstawowej składały się z 21 pytań.
  2. Treść sprawdzianów konkursu Zuch z języka polskiego sprawdzała kompetencje uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, poprawności pisowni, słownictwa oraz wiedzy o języku.
  3. Treść sprawdzianów konkursu Zuch z matematyki weryfikowała sprawność ruchową oraz praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu zadań tekstowych.
  4. Ocenie podlegało każde pytanie w teście sprawdzającym.
  5. Waga poszczególnych pytań w teście sprawdzającym była jednakowa i wynosiła 10 punków.
  6. W związku z powyższym uczeń za jedno pytanie maksymalnie mógł uzyskać 10 punktów a minimalnie 0 punktów.
Język polski – kl. 1    
  Miłosz Krzyżaniak Dyplom laureata
  Blanka Gajor Dyplom laureata
  Anna Tołoczko Dyplom uznania
  Aleksandra Kantorowska Dyplom uznania
  Weronika Król Dyplom uznania
  Jan Gradecki Dyplom uznania
  Natalia Kwieciak Dyplom uznania
  Szymon Pieszak Dyplom uznania
  Wiktoria Piechocińska Dyplom uznania
  Katarzyna Piechocińska Dyplom uznania
  Oliwia Nowak Dyplom uznania
Język polski – kl. 2    
  Olga Szwedzińska Dyplom uznania
  Amelia Durkiewicz Dyplom uznania
  Oliwier Kołodziejczak Dyplom uznania
  Martyna Rosiak Dyplom uznania
  Julia Tołoczko Dyplom uznania
  Gracjan Grześkiewicz Dyplom uznania
Matematyka – kl. 1    
  Stanisław Ratka Dyplom laureata
  Natalia Kwieciak Dyplom laureata
  Filip Kąciak Dyplom laureata
  Bartosz Prątkowski Dyplom uznania
  Zuzanna Nowak Dyplom uznania
  Magdalena Zając Dyplom uznania
  Wojciech Wojnarowski Dyplom uznania
  Aleksandra Kantorowska Dyplom uznania
  Bartosz Radecki Dyplom uznania
  Artur Malesza Dyplom uznania
  Natalia Wojtyra Dyplom uznania
  Antoni Kudła Dyplom uznania
  Ksawery Bazela Dyplom uznania
  Michał Gałczyński Dyplom uznania
  Jakub Sosiński Dyplom uznania
  Katarzyna Piechocińska Dyplom uznania
  Oliwia Gmach Dyplom uznania
  Maciej Grześkiewicz Dyplom uznania
  Nicolas Małolepszy Dyplom uznania
  Jakub Wszędybył Dyplom uznania
  Alicja Grzeszczak Dyplom uznania
  Julia Majkowska Dyplom uznania
  Ignasiak Małgorzata Dyplom uznania
  Nikodem Bartoniewicz Dyplom uznania
Matematyka – kl. 2    
  Magdalena Fabiańska Dyplom uznania

Szkolni koordynatorzy:

– Ewa Bartczak
– Dorota Munch-Bangrowska

Komisje konkursowe:

– Małgorzata Kruczkowska
– Alina Górska