Zaznacz stronę

Informacja
Dyrektora Szkoły w Tuliszkowie
w sprawie zwrotów książek i podręczników do biblioteki szkolnej
w roku szkolny 2019/2020

 

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie,

   W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 Dyrektor szkoły informuje, że rozliczenie się z biblioteką szkolną nastąpi w dniach 08-19 czerwca 2020 r. według ustalonego harmonogramu zwrotów (sprawdź termin oddania książek zamieszczony na stronie internetowej szkoły), który uwzględnia wszystkie klasy I-VIII naszej placówki.

   Termin ten dotyczy zwrotu wszystkich lektur, podręczników i pomocy naukowych  wypożyczonych przez ucznia w trakcie trwania nauki. Zwroty książek/podręczników do biblioteki dokonujemy wg zasad określonych w instrukcji zwrotów.

   Przypominam, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 należy zastosować bezwzględnie wszystkie środki ostrożności i obowiązujące procedury. Przychodząc do szkoły stosujemy środki ochrony osobistej i dezynfekujemy ręce oraz zwracamy podręczniki w pełnych kompletach, opakowane w reklamówkę lub w foliowej torbie z naklejoną informacją karty zwrotu (do pobrania na stronie internetowej szkoły). Podręczniki powinny być oczyszczone i podklejone, a brakujące/zagubione egzemplarze należy odkupić we własnym zakresie. Poza tym należy pobrać ze strony internetowej szkoły oświadczenie/zgodę dotyczącą kwarantanny i pomiaru temperatury ucznia na terenie szkoły, wypełnić oraz wydrukować – dziecko/uczeń przynosi do szkoły.

   Bardzo proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły informacjami:

Z poważaniem Dyrekcja szkoły

Skip to content