Zaznacz stronę

Szkolny Klub Wolontariatu

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

  Podstawa prawna :

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21;
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

 

 Skład Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 • opiekunowie Klubu: Ewa Jasińska, Iwona Bartczak, Agnieszka Naglewska, Małgorzata Kurzawińska i Aneta Urbaniak;
 • lider Klubu: Joanna Zamiatowska;
 • członkowie Klubu – uczniowie szkoły kl. V – VIII SP i  III G.

 

Cele:

 • włączanie młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego;
 • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
 • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
 • kształtowanie postaw prospołecznych;
 • rozwijanie empatii, zrozumienia;
 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
 • prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.

Prawa wolontariusza:

 • zgłasza własne propozycje i podejmuje inicjatywy;
 • jest wspierany przez koordynatora, opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu;
 • jest informowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.

 Obowiązki wolontariusza:

 • przedstawienie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie;
 • systematyczne uczestnictwo w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i pracach SKW;
 • właściwe zachowanie w szkole i poza nią.

 

Harmonogram działań Szkolnego Klubu Wolontariatu

 

Zaplanowane działania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Promocja idei wolontariatu i Klubu

– wykonanie gazetki ściennej,

– zamieszczanie informacji dotyczących  
  działalności Klubu na stronie internetowej  

  szkoły.

 

II półrocze

Bieżąca działalność organizacyjna

– spotkanie organizacyjne,

– opracowanie harmonogramu działań,

– nabór nowych członków.

 

luty

 

 

 

Prowadzenie spotkań               i szkoleń dla wolontariuszy

Przeprowadzenie zajęć tematycznych dla wolontariuszy:

Wolontariat w naszej szkole.

– Chcę pomagać – co to znaczy wolontariat?

Nie jestem sam – działamy w grupie.

– Warto wiedzieć –one potrzebują pomocy!  

  (współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych  

  Zwierząt w Turku).

– Trash Tag Challenge Tuliszków
   porządkowanie lasu przy szkole.

w  ramach spotkań Klubu

II półrocze

Akcje charytatywne

– zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt,

– zbiórka nakrętek.

 

II półrocze

Wspieranie ciekawych inicjatyw, działań edukacyjnych

– Czytamy maluchom – czytanie bajek,

– wolontariat w świetlicy szkolnej.

II półrocze

Współpraca ze szkolnymi i lokalnymi organizacjami

– wykonanie ozdób wielkanocnych dla dzieci  
  ze Szpitala w Turku.

kwiecień

Propagowanie ciekawych form spędzania czasu wolnego – imprezy integracyjne

Dzień Seniora,

– Spotkanie profilaktyczne – Bezpieczne wakacje!

 

marzec

czerwiec

 

 

Wolontariusze seniorom

Wolontariusze seniorom

15 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Tuliszkowie odbyło się spotkanie Szkolnego Klubu Wolontariatu z emerytowanymi nauczycielami i pracownikami szkoły. Zaproszeni goście obejrzeli spektakl „ Księżniczka na ziarnku grochu” na podstawie baśni H. Ch. Andersena. Był...

WOLONTARIUSZE TULISZKOWSKIEJ SZKOŁY Z WIZYTĄ W SZPITALU

WOLONTARIUSZE TULISZKOWSKIEJ SZKOŁY Z WIZYTĄ W SZPITALU

Dnia 20.12.2018 roku opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu złożyli wizytę w szpitalu w Turku, aby przekazać chorym dzieciom drobne upominki wykonane własnoręcznie przez uczniów Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie. Akcja ta spotkała się z miłym przyjęciem personelu...

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi Jan Paweł II   Szkolny Klub Wolontariatu w tym roku po raz pierwszy włączył się do akcji Szlachetna Paczka. Uczniowie Szkoły Podstawowej i ich rodzice chętnie wsparli potrzebującą rodzinę. 05 grudnia...

Wizyta w schronisku dla zwierząt

Wizyta w schronisku dla zwierząt

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w pomoc opuszczonym zwierzętom i wsparli Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Turku. W ramach akcji Podaj łapkę zbierali karmę, koce, ręczniki, zabawki, obroże. 26 listopada 2018 r. z wizytą do schroniska...

Skip to content