Zaznacz stronę

Kalendarium roku szkolnego 2019/2020

 

Lp.

Termin

Wydarzenie

Odpowiedzialni

Uwagi

1

 02.09.2019

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Alina Górska

Małgorzata Kruczkowska

Katarzyna Drewniacka

Dyrekcja

 

2

 16.09.2019

Rada Pedagogiczna informacyjno – szkoleniowa

Dyrekcja

 

3

 19.09.2019

Spotkania wychowawców                z rodzicami, wybór Prezydium RR, zaopiniowanie Programu Wych.-Prof. szkoły i podstawowych dokumentów szkoły          

  Wychowawcy klas

Dyrekcja

Pedagodzy

Pozostali n-le

 

4

26.09.2019

Dzień Języków Obcych

  Wszyscy nauczyciele języków obcych

 

5

30.09.2019

26 edycja akcji – Sprzątanie świata 2019 pt.: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”

„Święto pieczonego ziemniaka 2019” 

Wszyscy n-le

Dyrekcja

Pedagodzy

Zmiana org. zajęć

6

wrzesień 2019

80 rocznica wybuchu II wojny światowej „Nigdy więcej wojny”

Barbara Ratajczyk

Ewa Antoniewicz

 

7

październik 2019

Próbna ewakuacja

Dyrekcja

Wskazani nauczyciele i pracownicy obsługi

 

8

 11.10.2019

 Dzień Edukacji Narodowej (apel)

Beata Żarna

Magdalena Berlińska

Katarzyna Drewniacka

Jadwiga Mikołajczyk

 

9

14.10.2019

Dzień Edukacji Narodowej

dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów;

Zajęcia opiekuńcze

Wyznaczeni nauczyciele

10

 październik

 2019

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

  Aneta Urbaniak

Anna Thiel

Małgorzata Kurzawińska

Agnieszka Naglewska

Bożena Kruczkowska

 

11

 29.10. 2019

Ślubowanie klas pierwszych SP

  Romualda Majer

Katarzyna Szczap

Małgorzata Kruczkowska

 

12

29 październik/ listopad 2019

„Nurtów mijania nie zatrzymasz”

  Agnieszka Naglewska

  Aneta Urbaniak

Ewa Jasińska

Małgorzata Kurzawińska

Iwona Bartczak

 

13

01.11.2019

Wszystkich Świętych

(dzień ustawowo wolny)

————————–

 

14

 08.11.2019

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Dyrekcja

Wszyscy n-le

Ewa Bartczak

Katarzyna Drewniacka

SU SP i G

Marsz „Bóg-Honor-Ojczyzna 2019”

15

 19.11.2019

Spotkania wychowawców z rodzicami

  Wychowawcy, n-le

Dyrekcja

Pedagodzy

 

16

 28.11.2019

Konkurs literowania

  Marcin Pilarski

Beata Żarna

Sylwia Darul

Izabela Stachurska-Szczap

Magdalena Berlińska

 

17

 09.12.2019

Turniej Mikołajkowy

  Iwona Bartczak

Przemysław Wełnicki

Zbigniew Osajda

Mirosława Puszcz-Majda

Danuta Siepka

 

18

 05.12.2019

Wieczór Wigilijny dla uczniów i rodziców

 

„Podaruj życie” – zbiórka krwi

  Agnieszka Naglewska

  Aneta Urbaniak

Ewa Jasińska

Małgorzata Kurzawińska

Iwona Bartczak

 

19

 20.12.2019

Apel Wigilijny

ks. Rafał Marczewski

ks. Maciej Grabowski

Elżbieta Kutkowska

Bożena Kruczkowska

Katarzyna Drewniacka

 

20

 24 – 31.12. 2019

Zimowa przerwa świąteczna

 ————————-

 

21

01.01.2020

Nowy Rok

(dzień ustawowo wolny)

————————–

 

22

02.01.2020

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów;

Zajęcia opiekuńcze

Wyznaczeni nauczyciele

 

23

03.01.2020

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów;

Zajęcia opiekuńcze

Wyznaczeni nauczyciele

 

24

 styczeń 2019

Rocznica Powstania Wielkopolskiego – wyjazd do muzeum

  Barbara Ratajczyk

Ewa Antoniewicz

 

25

 20.01.2020

Święto Patrona Szkoły – apel

Katarzyna Drewniacka

Joanna Tabaka

Ewelina Maćkowska

Mariola Kuśmierkiewicz

 

26

 23.01.2020

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

 Dyrekcja

 

27

 25.01.2020

Zabawa choinkowa

  Wychowawcy klas

Dyrekcja

SU

 

28

27.01.2020 – 09.02.2020

Ferie zimowe

————————–

 

29

styczeń 2020

Dzień Babci i Dziadka klasy I-III SP

Wychowawcy klas II

 

 

 13.02.2020

Spotkanie z rodzicami (wywiadówka)

Wychowawcy, n-le

Dyrekcja

Pedagodzy

 

28

17.02.2020

Dzień bezpiecznego Internetu

Jadwiga Mikołajczyk

 

30

 18.02.2020

Rada Pedagogiczna Analityczna

 Dyrekcja

 

31

marzec 2020

Dzień Karier

Marta Jaskólska

Dyrekcja

Wychowawcy klas 8 SP          

 

32

 marzec 2020

Pasowanie na czytelnika

Agnieszka Naglewska

  Aneta Urbaniak

Małgorzata Kurzawińska

Iwona Bartczak

Bożena Kruczkowska

 

33

marzec 2020

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna 2020”

Agnieszka Naglewska

Katarzyna Derucka

Dyrekcja

 

34

  marzec 2020

XV Prezentacje Sceniczne

  Marcin Pilarski

Beata Żarna

Sylwia Darul

Izabela Stachurska – Szczap

 

35

 23.03.2020

Pierwszy Dzień Wiosny

  SU SP

Dyrekcja

Wszyscy n-le

 

36

marzec 2020

80 rocznica zbrodni katyńskiej

Barbara Ratajczyk

Ewa Antoniewicz

Krystyna Małolepsza

 

37

 20.04. 2020

Dzień Ziemi, Dzień Zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Ziemi, Dzień Zdrowia        I-III SP

  Bogumiła Urbanowicz

Krystyna Małolepsza

Mirosława Puszcz – Majda

Joanna Tabaka

Malwina Sroczyńska

Danuta Siepka

 

n-l klas I-III SP

klasa II d Małgorzata Wągiel

 

38

21-23.04.2020

Egzaminy ósmoklasisty

 

  Wszyscy nauczyciele

 Zajęcia opiekuńcze

– Wyznaczeni nauczyciele

 

39

kwiecień 2020

Rekolekcje wielkopostne

  ks. Maciej Grabowski

ks. Rafał Marczewski

ks. Stanisław Nowak

Elżbieta Kutkowska

Bożena Kruczkowska

Zmiana organizacji zajęć

40

09-14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

 ————————–

 

41

21-23.04.2020

Egzamin ósmoklasisty

  Dyrekcja

Pedagodzy

 Nauczyciele

 

42

 30.04.2020

Spotkanie wychowawców z rodzicami

Wychowawcy, n-le

Dyrekcja

Pedagodzy

 

43

 27.04.2020

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-ga Maja – apel

  Ewa Klimczak-Macudzińska

  Anna Thiel

  Malwina Sroczyńska

  Barbara Ratajczyk

  Jadwiga Mikołajczyk

   Dorota Zawadzka – Szymanowska

 

44

kwiecień 2020

Oszczędzamy w SKO

  Dorota Münch – Bangrowska

 

45

kwiecień 2020

Bądź bezpieczny na drodze – apel dla klas I-IV SP

Alicja Miklaszewska

Danuta Siepka

 

46

01.05.2020

Święto Pracy

(dzień ustawowo wolny)

————————–

 

47

03.05.2020

Święto Konstytucji 3-Maja

(dzień ustawowo wolny)

————————

 

48

 25.05. 2020

Dzień Matki klasy I-III SP

Aneta Małolepsza (IIIa)

Dorota Fulara (III c)

Iwona Nawrocka- Zakolska (III d)

Stefania Wieczorek (III b)

 

49

18-22.05.2020

Tydzień wycieczkowy

 ————————-

 

50

01.06.2020

Festyn rodzinny – Dzień Dziecka

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  Marcin Pilarski

Mirosława Puszcz- Majda

Przemysław Wełnicki

Zbigniew Osajda

Iwona Bartczak

Danuta Siepka

Szkolny Klub Wolontariatu

Zajęcia opiekuńcze

Wyznaczeni nauczyciele

 

51

11.06.2020

Boże Ciało

(dzień ustawowo wolny)

————————–

 

52

12.06.2020

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów;

Zajęcia opiekuńcze

Wyznaczeni nauczyciele

 

53

 22.06.2020

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

 

 Dyrekcja

 

54

czerwiec 2020

Zakończenie klas VIII SP

  Marcin Kuśmierek

  Mirosława Puszcz- Majda

  Sylwia Zielińska – Sikora

Katarzyna Drewniacka

Dyrekcja

 

55

 26.06.2020

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  Marcin Kuśmierek

  Mirosława Puszcz- Majda

  Sylwia Zielińska – Sikora

Katarzyna Drewniacka

  Dyrekcja

 

56

 30.06.2020

Rada Pedagogiczna Analityczna

 Dyrekcja

 

57

 27.06.2020 –    

 31.08.2020

Ferie letnie dla uczniów

 ————————-

 

58

 01.09.2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – inauguracja roku szkolnego 2019/2020.

  Katarzyna Drewniacka

  Aneta Małolepsza

  Małgorzata Wągiel

  Dorota Fulara

  Dorota Munch-Bangrowska

 

 

INNE

Akcje charytatywne

1

listopad 2019

Góra Grosza

Iwona Bartczak

Małgorzata Kurzawińska

SU, SKW

 

2

 grudzień 2019

 „Podziel się posiłkiem”

„Pogotowie św. Mikołaja”

Katarzyna Szczap 

Nauczyciele I-III

Katarzyna Derucka

 

3

grudzień 2019

„Szlachetna paczka”

wolontariat

 

4

 styczeń 2020

WOŚP

Agnieszka Naglewska

  Aneta Urbaniak

Ewa Jasińska

Małgorzata Kurzawińska

Iwona Bartczak

Dyrekcja

 

Innowacje pedagogiczne

1

wrzesień 2019/kwiecień 2020

Myślograficzny zeszyt lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty

Mariola Kuśmierkiewicz

Sylwia Zielińska – Sikora

 

2

październik 2019/maj 2020

Europejskie PORTFOLIO JĘZYKOWE

Beata Żarna

Izabela Stachurska – Szczap

 

3

Październik 2019/czerwiec 2020

„Czytam, bo warto”

Iwona Bartczak

Ewa Jasińska

Agnieszka Naglewska

Małgorzata Kurzawińska

Aneta Urbaniak

Anna Thiel

Bożena Kruczkowska

 

4

październik 2019/ styczeń 2020

Instaling

Sylwia Darul

 

5

październik/grudzień 2019

Zastosowanie technologii komputerowej w nauczaniu matematyki oraz jej praktyczne w życiu codziennym

Bożena Szczap

 

6

listopad/grudzień 2019

„Tradycje Bożonarodzeniowe”

Katarzyna Drewniacka

Ewelina Maćkowska

Iwona Bartczak

Agnieszka Naglewska

Katarzyna Derucka

Danuta Siepka

Nauczyciele religii

 

7

grudzień 2019/luty 2020

„Nowoczesne technologie i języki obce za pan brat”

Beata Żarna

Paulina Cyferkowska

Magdalena Berlińska

Sylwia Darul

Izabela Stachurska – Szczap

Jadwiga Mikołajczyk

 

8

rok szkolny 2019/2020

Piknik nauk przyrodniczych „Obserwuję, poszukuję, wnioskuję …”

Mirosława Puszcz – Majda

Malwina Sroczyńska

Krystyna Małolepsza

Joanna Tabaka

Dorota Zawadzka – Szymanowska

Bogumiła Urbanowicz

 

9

rok szkolny 2019/2020

„Uczeń – aktywny twórca w procesie edukacji matematycznej”

Krystyna Król

Ewa Klmiczak – Macudzińska

Jadwiga Mikołajczyk

Alicja Miklaszewska

 

10

Rok szkolny 2019/2020

EQURS

Ewa Klimczak- Macudzińska

 

Projekt edukacyjny

1

wrzesień /październik  2019

Projekt edukacyjny „Młodzi głosują” wybory parlamentarne 2019

Barbara Ratajczyk

 

2

Wrzesień/październik

BohaterON

Agnieszka Naglewska

  Aneta Urbaniak

Ewa Jasińska

Małgorzata Kurzawińska

Iwona Bartczak

Kasia Derucka

 

 

3

IX-VI

Pomysłowy rok

Agnieszka Naglewska

Katarzyna Derucka

 

                                                                 konkursy

1

październik – listopad 2019

Szkolny konkurs piosenki i pieśni patriotycznej i żołnierskiej

  Katarzyna Drewniacka

elim. do gminnego konkursu

2

listopad 2019

Gminny konkurs piosenki i pieśni patriotycznej i żołnierskiej

Katarzyna Drewniacka

 

3

listopad 2019

Szkolny konkurs plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa”

Ewelina Maćkowska

Iwona Bartczak

Katarzyna Drewniacka

Katarzyna Derucka

Agnieszka Naglewska

 

4

listopad 2019

Stypendiada polonistyczna

Sylwia Zielińska – Sikora

Anna Thiel

Małgorzata Kurzawińska

Aneta Urbaniak

Mariola Kuśmierkiewicz

Ewa Antoniewicz

 

5

grudzień 2019

Przegląd kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce bożonarodzeniowej

Katarzyna Drewniacka

 

6

styczeń 2020

Ogólnopolski Konkurs „Olimpusek”

Ewa Bartczak

 

7

luty 2020

Szkolny konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej „Śpiewać każdy może”

Katarzyna Drewniacka

elim. do gminnego konkursu

8

luty/ marzec 2020

„Wybieramy Mistrza Pięknego czytania”

Sylwia Zielińska – Sikora

Anna Thiel

Małgorzata Kurzawińska

Aneta Urbaniak

Mariola Kuśmierkiewicz

Ewa Antoniewicz

Adnieszka Naglewska

Bożena Kruczkowska

 

9

marzec 2020

Ogólnopolski Konkurs „Zuch”

Ewa Bartczak

 

10

marzec 2020

Mistrz tabliczki mnożenia lub asy matematyczne (klasa IV)

Ewelina Maćkowska

 

11

marzec 2020

Rachmistrz Sudoku

Alicja Miklaszewska

Ewa Klimczak – Macudzińska

 

12

marzec 2020

Pitagoras

Marcin Kuśmierek

Ewa Klimczak – Macudzińska

 

13

marzec 2020

Kangur Matematyczny

Alicja Miklaszewska

Marcin Kuśmierek

Ewa Klimczak – Macudzińska

Krystyna Król

 

14

marzec/kwiecień 92020

Konkurs recytatorski

Sylwia Zielińska – Sikora

Anna Thiel

Małgorzata Kurzawińska

Aneta Urbaniak

Mariola Kuśmierkiewicz

Ewa Antoniewicz

 

15

maj 2020

Konkurs piosenki obcojęzycznej

n-le języków obcych

Katarzyna Drewniacka

 

16

X-V

Ogólnopolski konkurs „Oszczędzamy w SKO” – konkurs plastyczny

Dorota Munch- Bangrowska

 

 
PROPOZYCJE DODATKOWYCH DNI WOLNYCH

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

 

  1. 02 stycznia 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych; szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów;
  2. 03 stycznia 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych; szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów;
  3. 21 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty – język polski; dzień wolny od zajęć dydaktycznych; szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów;
  4. 22 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty – matematyka; dzień wolny od zajęć dydaktycznych; szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów;
  5. 23 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny; dzień wolny od zajęć dydaktycznych; szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów;

 Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. A tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz.1512).

  1. 01 czerwca 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych; szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów – „Festyn rodzinny – Dzień Dziecka 2020”;
  2. 12 czerwiec 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych; szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów.

 

Wersja w pdf do pobrania tutaj.

Rok 2018/2019
Lp. Termin Wydarzenie
1  03.09.2018 Inauguracja roku szkolnego 2018/2019
2  17.09.2018 Rada Pedagogiczna Informacyjna
3  20.09.2018 Spotkania wychowawców                z rodzicami, wybór Prezydium RR, zaopiniowanie P.Wych.-Prof. szkoły i podstawowych dokumentów szkoły
4 24.09.2018 25 edycja akcji – Sprzątanie świata 2018 pt.: „Akcja segregacja! 2x więcej, 2x czyściej
    Święto pieczonego ziemniaka 2018
5 01.10.2018 Dzień Języków Obcych
6 październik 2018 (08.10.18., godz.11.00) Próbna ewakuacja
7  12.10.2018  Dzień Edukacji Narodowej (apel)
8  październik Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
2018
9  29.10. 2018 Ślubowanie klas pierwszych SP
10 01.11.2018 Wszystkich Świętych
(dzień ustawowo wolny)
11 02.11.2018 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
12 listopad „Nurtów mijania nie zatrzymasz”
13  09.11.2018 Rocznica Odzyskania Niepodległości
14  20.11.2018 Spotkania wychowawców z rodzicami
15  23.11.2018 Konkurs literowania
16  03.12.2018 Turniej Mikołajkowy
17  07.12.2018 Wieczór Wigilijny dla uczniów i rodziców
18  10.12. 2018 Rocznica Powstania Wielkopolskiego
19  17.12.2018 Apel Wigilijny
20  24-31.12. 2018 Zimowa przerwa świąteczna
21 01.01.2019 Nowy Rok
(dzień ustawowo wolny)
22 02.01.2019 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 14-27.01.2019 Ferie zimowe
24  12.01.2019 Zabawa choinkowa
25  28.01.2019 Święto Patrona Szkoły – apel
26 sty.19 Dzień Babci i Dziadka klasy I-III SP
27  31.01.2019 Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna
28  07.02.2019 Spotkanie z rodzicami (wywiadówka)
29  12.02.2019 Rada Pedagogiczna Analityczna
30 mar.19 Dzień Karier
31  marzec 2019 Pasowanie na czytelnika
32 mar.19 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna 2019”
33  marzec 2019 XIII Prezentacje Sceniczne
34  18.03.2019 Pierwszy Dzień Wiosny
35  01.04. 2019 Dzień Ziemi, Dzień Zdrowia
    Dzień Ziemi, Dzień Zdrowia        I-III SP
36 kwi.19 Rekolekcje wielkopostne
37  10-12.04.2019 Egzamin gimnazjalny
39 15-17.04.2019 Egzamin ósmoklasisty
40  18-23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
41  26.04.2019 Spotkanie wychowawców z rodzicami
42  29.04.2018 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-ga Maja – apel
43 kwiecień Oszczędzamy w SKO
44 01.05.2019 r. Święto Pracy
(dzień ustawowo wolny)
45 02.05.2019 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
46 03.05.2019 Święto Konstytucji 3-Maja
(dzień ustawowo wolny)
47  20.05. 2019 Dzień Matki klasy I-III SP
48  27-31.05.2019 Tydzień wycieczkowy
49 maj.19 Bądź bezpieczny na drodze – apel dla klas I-IV SP
50 03.06.2019 Festyn rodzinny – Dzień Dziecka
    Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
51  14.06.2019 Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna
52  Czerwiec 2019 Zakończenie klas III gimnazjum i klas VIII SP
53 20.05.2019 Boże Ciało
(dzień ustawowo wolny)
54  21.06.2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
55  28.06.2019 Rada Pedagogiczna Analityczna
56  22.06.201 – Ferie letnie dla uczniów
 31.08.2019
57  02.09.2019 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – inauguracja roku szkolnego 2019/2020.
INNE
Akcje charytatywne
1  grudzień  „Podziel się posiłkiem”
„Pogotowie św. Mikołaja”
2  styczeń WOŚP
3 listopad Góra Grosza
Innowacje pedagogiczne
4 październik 2018/czerwiec 2019 Europejskie PORTFOLIO JĘZYKOWE
5 październik 2018/czerwiec 2019 Let’s Meet Interesting People
6 październik 2018/czerwiec 2019 Program Installing
7 październik 2018/grudzień 2018 „Piękna nasza Polska cała”
8 luty/czerwiec 2019 Wędrówki w czasie i przestrzeni
Podróż III: „W kraju Muszkieterów i Don Kichota”
Projekt edukacyjny
8 Październik 2018/marzec 2019 Geometria wokół nas
konkursy
9 październik – listopad 2018 Szkolny konkurs piosenki i pieśni patriotycznej i żołnierskiej
10 lis.18 Gminny konkurs piosenki i pieśni patriotycznej i żołnierskiej
11 lut.19 Szkolny konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej „Śpiewać każdy może”
12 mar.19 Mistrz tabliczki mnożenia lub asy matematyczne
13 mar.19 Rachmistrz Sudoku
14 mar.19 Pitagoras
15 mar.19 Kangur Matematyczny
Skip to content