Zaznacz stronę

Opłata za obiady w stołówce szkolnej
grudzień 2021 r.
Oddziały "0" - 84,80 zł
Klasy I-III - 68,90 zł

płatne do 15.12.2021 r.

Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca nauczania zdalnego w klasach I-III
od dnia 22.03.2021 r. do 11.04.2021 r.

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

Wytyczne MEN, MZ i GIS

INFORMACJA
DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI UŻYCZENIA UCZNIOM/NAUCZYCIELOM  SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO – LAPTOPÓW DO KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA
Z DNIA 04.06.2020 R.

Informacja
Dyrektora szkoły w Tuliszkowie
w sprawie zwrotów książek i podręczników  do biblioteki szkolnej w roku szkolnyM 2019/2020

Informacja
Dyrektora szkoły w związku z egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

INFORMACJA
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE ODNOŚNIE PLANOWANEGO UMOŻLIWIENIA KONSULTACJI UCZNIOM KLAS IV – VIII W PLACÓWCE OD DNIA 08.06.2020 r.

INFORMACJA
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE ODNOŚNIE PLANOWANEGO UMOŻLIWIENIA KONSULTACJI UCZNIOM KLAS IV – VIII W PLACÓWCE OD DNIA 01.06.2020 r.
INFORMACJA
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE ODNOŚNIE PLANOWANEGO PRZYWRACANIA FUNKCJONOWANIA KLAS I-III W PLACÓWCE OD DNIA 25.05.2020 r.

Komentarz Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie do informacji zamieszczonej w dniu 07.05.2020 r. na stronie iturek.net

Informacja Dyrektora szkoły w sprawie uruchomienia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkole z dnia 6 maja 2020 r.

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY ODNOŚNIE PRZYWRACANIA FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PLACÓWCE OD DNIA 06.05.2020r.

Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca kontynuacji nauczania zdalnego w okresie 25.03 – 08.04.2020 r.

Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty 2020.

INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE
ORGANIZACJI PRACY I NAUKI PODCZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE

PRACA ZDALNA Z UCZNIEM W CZASIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH

Informacje

 

Aktualności

 

9 Maja Dniem Europy

W bieżącym roku obchodziliśmy 71. rocznicę podpisania Deklaracji Roberta Szumana, która zapoczątkowała proces jednoczenia Europy. Dziś Unia Europejska to związek dwudziestu siedmiu demokratycznych państw, będącym efektem wieloletniego procesu integracji politycznej,...

czytaj dalej

Dzień Matki – apel

Mama to najważniejsza osoba w życiu każdego dziecka. Z okazji Jej święta uczniowie klasy 3a i 3b wraz z wychowawcami panią Aliną Nowak i panią Ewą Bartczak we współpracy z panią Katarzyną Derucką, panią Agnieszką Naglewską oraz panią Joanną Tabaka przygotowali apel....

czytaj dalej

Szkolny konkurs „MAM TALENT”

Regulamin konkursu "MAM TALENT" Karta zgłoszenia do konkursu "MAM TALENT" Regulamin IV Szkolnego konkursu piosenki „Śpiewać każdy może...” Karta zgłoszenia uczestnika do IV Szkolnego konkursu piosenki "Śpiewać każdy może..." Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w...

czytaj dalej

Wiosna w obiektywie

Wiosna to najpiękniejsza pora roku, słyszymy wiele razy. Aby przekonać się o tym, dzieci z naszej szkoły próbowały uchwycić świeżość, barwy i piękno wiosny w obiektywie. Szczególnie zdjęcia roślin, pierwszych kwiatów budzą zachwyt. Pokazują potęgę życia utajonego,...

czytaj dalej

KONKURS PLASTYCZNY „MOJA OJCZYZNA”

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny pod nazwą „Moja Ojczyzna”. Komisja konkursowa oceniła prace. Wyniki są następujące: oddziały  0 I m. - Liliana Strugielska 0b II m. - Maja Wardeńska 0a III m. - Jakub...

czytaj dalej

Światowy Dzień Książki

"Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania. Są książki, które pochłaniają czytającego". Maria Pruszkowska   Uczniowie z grupy świetlicowej obchodzili Światowy Dzień Książki. Podczas zajęć wypowiadali się na temat ulubionych lektur. Dzieci poszerzyły...

czytaj dalej

E-dziennik

Microsoft Teams

BIP

Liczba uczniów

Skip to content