Zaznacz stronę

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

16 marca 2022 roku, na zaproszenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuliszkowie, do naszej szkoły przybył wyjątkowy gość, mianowicie sędzia Anna Maria Wesołowska.

        Gość w pierwszej kolejności spotkał się z dziećmi z klas 2, 3 i 4, a następnie z młodzieżą z klas 5 – 8.  Sędzia Anna Maria Wesołowska uświadamiała dzieciom, gdzie istnieje granica między żartem, a wykroczeniem, między głupstwem a przestępstwem, jak odróżnić co jest dobre, a co złe. Wśród omawianych zagadnień i przykładów znalazły się m.in. kopanie, bicie, niszczenie mienia, rozbój, wyśmiewanie, hejt w internecie, demoralizacja, cyberprzemoc, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów, podszywanie się w Sieci pod kogoś wbrew jego woli,  używki. Pani Sędzia zachęcała uczniów do rozmów z dorosłymi i proszenia ich o pomoc. Starała się uwrażliwić młodych ludzi na konieczność reagowania na krzywdę innych. Zachęcała dzieci do założenia „kącika prawnego”, który ma za zadanie pomagać młodzieży w trudnych sytuacjach.

       Podczas spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską uczniowie poszerzyli informację o pracy sędziego, o ścieżce kariery edukacyjnej w zawodzie sędziego, o wymaganiach dotyczących tego zawodu. Dzieci mogły przymierzyć togę Pani Sędzi oraz wziąć do ręki łańcuch sędziowski. Podczas spotkania dzieci zadawały pytania

        Spotkanie z panią Sędzią Anną Wesołowską zapisało się bardzo ciepło w historii naszej szkoły. Było niecodziennym wydarzeniem. To bardzo ciekawa i interesująca lekcja, która z pewnością skłoni do przemyślenia swojego zachowania i do jego zmiany na lepsze oraz jednocześnie uwrażliwi na problemy najbliższego otoczenia i pozwoli wdrażać małymi krokami działania zmieniające na lepsze naszą rzeczywistość. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie, kierując słowa uznania i podziękowania do naszego wyjątkowego gościa.

Skip to content