Zaznacz stronę

Tydzień karier

W dniach od  7 do 15  marca w naszej szkole trwał „Tydzień karier”. Chętni uczniowie z klas VIII i III gimnazjum brali udział w indywidulanych spotkaniach z doradcami zawodowymi  z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koninie – p. Anetą Karmowską, p. Robertem Mijalskim. Celem tych rozmów było przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru dalszego kształcenia oraz  zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.

W dniu 7 marca w godzinach od 16.00 do 18.00 odbyły się „Targi edukacyjne”. Gościliśmy w  naszej szkole przedstawicieli i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Turku, Konina, Żychlina i Kościelca. W targach wzięły udział następujące szkoły:

 

Zespół Szkół   Górniczo-Energetycznych  im. Stanisława Staszica  w Koninie

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych  im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Zespół Szkół Technicznych im. Gen .prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

w Koninie

Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. Stefana Batorego w Koninie

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie

I Liceum Ogólnokształcące   im. Tadeusza Kościuszki w Koninie

I Liceum Ogólnokształcące   im. Tadeusza Kościuszki w Turku

III Liceum Ogólnokształcące   im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie

II Liceum Ogólnokształcące   im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu

 

Celem spotkania było zapoznanie się uczniów klas VIII i III gimnazjum z ofertą edukacyjno-zawodową szkół średnich.

 

Koordynatorem i organizatorem „Tygodnia karier” w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie była pani pedagog p. Marta Jaskólska.

Skip to content