Zaznacz stronę

Wyjazd na Złotą Górę w ramach projektu ,,Newtonem być”

W dniu 06.04.2022r. uczniowie naszej szkoły z klas 7a, 7e i 8b pod opieką p. Doroty Kordylewskiej, p. Joanna Tabaka i p. Mirosława Puszcz – Majda, biorący udział w projekcie ,,Newtonem być” realizowali zajęcia na terenie Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z wypadem na Złotą Górę.

Celem wyjazdu było poznanie obszarów chronionych najbliższej okolicy, poszerzenie wiedzy o rodzajach lasów, podziwianie krajobrazu naszego regionu z wieży widokowej na Złotej Górze.

Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu – obszar chronionego krajobrazu, jako jedna z form ochrony przyrody, został utworzony w 1986 roku. Zajmuje powierzchnię 310 km2

(31 000 ha), większość obszaru znajduje się w nadleśnictwie Turek i zahacza północno – wschodnią część gminy Tuliszków. Na obszarze Złotogórskiego OChK znajduje się
rezerwat  przyrody Złota Góra, utworzony w 1996 r. Obszar nie leży w granicach Obszaru Natura 2000.

Ochroną objęto rzeźbę terenu części Wysoczyzny Tureckiej, subregionu Pagórków Złotogórskich. Są to wzniesienia o nazwach miejscowych: Góry Szadowskie, Karpaty i Złote Góry. Osiągają one najwyższe na tym terenie wysokości bezwzględne (Złota Góra – 191,2 m n.p.m.) i największe deniwelacje (ok. 100m).

Lasy porastające te pagórki mają charakter glebochronny. Są to: bór mieszany, dąbrowa świetlista, grąd ubogi. Przez środek Złotogórskiego OChK przepływa rzeka Topiec. W latach 2004 – 2006 obszar Złotogórski został rozcięty równoleżnikowo autostradą A2. Południową i północną część obszaru łączą wiadukty, przejścia dla zwierząt i przejazdy pod autostradą.

Szczyt Złotej Góry znajduje się w rezerwacie ,,Złota Góra” o powierzchni 123,87 ha. Przez partie masywu Złotej Góry biegną szlaki: żółty (Brzeźno – Złota Góra), niebieski (Żychlin – Złota Góra – Wyszyna – Turek), zielony (rowerowy – Pętla dookoła Konina).

Wieża widokowa na Złotej Górze, otwarta w 2014 roku z podestem na wysokości 24,5 m, wystająca ponad korony drzew, daje ogromne możliwości obserwacyjne. Przy dobrej widoczności, można nacieszyć oczy widokiem na dolinę Warty, złote kopuły sanktuarium maryjnego w Licheniu czy kominy elektrowni Konin, a nawet wypatrzeć kościół na wzgórzu tuliszkowskim.

Uczniowie długo wpatrywali się w rozległy krajobraz naszego regionu, poszukując kluczowych punktów. W drodze powrotnej z wielką ochotą rozwiązywali zadania na świeżo ustawionych tablicach edukacyjnych, np. co ze mnie wyrośnie – łączenie nasion z gatunkiem drzewa.

Skip to content