Zaznacz stronę

Wyjście do oczyszczalni ścieków w Tuliszkowie w ramach projektu ,,Newtonem być”

W dniu 15.03.2022r. uczniowie naszej szkoły z klas 7a, 7e i 8b pod opieką p. Doroty Kordylewskiej, p. Joanna Tabaka i p. Morosławy Puszcz – Majda biorący udział w projekcie ,,Newtonem być” realizowali zajęcia na terenie oczyszczalni ścieków w Tuliszkowie.

Celem wypadu było poznanie infrastruktury i zasad działania oczyszczalni ścieków oraz obserwacja procesu oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnia ścieków w Tuliszkowie kierowana przez ZGK w Tuliszkowie działa od 1997 roku z przerwami na modernizację i rozbudowę w roku 2000 i 2013. Jak większość oczyszczalni ścieków w Polsce jest typem oczyszczalni mechaniczno – biologicznej z dwoma reaktorami biologicznymi typu SBR. Po rozbudowie stosuje się nowoczesne turbiny napowietrzające oraz energooszczędną prasę do odwadniania osadu.

Uczniowie z wielką uwagą śledzili drogę oczyszczania ścieków, wysłuchiwali wszelkich informacji przekazywanych przez p. kierownik i pracownika zakładu nt. działania oczyszczalni.

Również dowiedzieli się, jak wielką zmorą jest niewłaściwe, nieodpowiedzialne korzystanie z kanalizacji sanitarnej, do której trafiają artykuły niepożądane, np. chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe, resztki jedzenia. Ich przeznaczeniem powinny być odpowiednie kosze na śmieci. Naprawa pomp czy udrażnianie rur generują niepotrzebne wydatki, które mogłyby być wykorzystane w innych celach dla dobra ogółu mieszkańców gminy Tuliszków.

Z tą ważną, pouczającą lekcją ekologii i ochrony środowiska wszyscy uczniowie wraz z opiekunami wrócili pieszo przez las do szkoły.

Skip to content