Zaznacz stronę

GMINNY KONKURS MUZYCZNY „ŚPIEWAJĄCE LEGIONY”

W dniu 29 maja 2018 r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Muzyczny „Śpiewające Legiony”. Konkurs był wpisany w Gminne Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wzięło w nim udział sześć trzyosobowych drużyn ze Szkół naszej Gminy. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie klas IV- VII oraz II i III gimnazjum. Celem konkursu było kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, umiejętność współpracy w grupie, integracja szkół naszej Gminy, a nade wszystko zapoznanie uczniów z tekstem i  melodią  polskich pieśni patriotycznych i żołnierskich. Konkurs składał się z trzech części. W części pierwszej drużyny miały do rozwiązania test wiedzy dotyczący dwudziestu pieśni patriotycznych i żołnierskich. Druga część konkursu polegała na rozpoznaniu tych pieśni po fragmencie melodii i zapisanie przez drużyny jej tytułu. W trzeciej części drużyny prezentowały swoje umiejętności wokalne śpiewając dwie wybrane pieśni patriotyczne lub żołnierskie. Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa. Najlepsze w konkursie okazały się dwie drużyny, które zdobyły taką samą ilość punktów. Jedną z nich była „Brygada z VII b”, w skład której wchodziły uczennice: Dominika Dembowska, Julia Bartoszczyk oraz Natalia Iciek z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzymiszewie, natomiast drugą zwycięską drużyną była drużyna „Supermocni” w składzie: Joanna Zamiatowska, Julia Wawrzyniak oraz Krystian Bukowiecki ze Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie.

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy udziału  oraz nagrody, natomiast zwycięskie drużyny otrzymały dodatkowo dyplomy dla najlepszej drużyny.

 

Dziękuję Dyrekcji naszej szkoły,  uczniom, nauczycielom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się, aby konkurs mógł się odbyć. W sposób szczególny dziękuję fundatorom nagród.

 

Koordynator Konkursu

Katarzyna Drewniacka