Zaznacz stronę

Pamiętaj!

Żebyś mógł zalogować się do dziennika elektronicznego, wychowawca lub sekretarz szkoły muszą wpisać do systemu Twoje imię, nazwisko oraz adres emai.

Jeśli nie wiesz, jak po raz pierwszy zalogować się do dziennika elektronicznego, obejrzyj film.